Prokuratuur pakub töövõimalusi mitmesuguse taustaga spetsialistidele. Meil on ka ametikohti, millel töötamiseks ei ole juriidiline haridus ja taust tingimata vajalik. Näiteks pöörame suuremat tähelepanu alaealistele ja noortele täiskasvanutele, kes puutuvad kriminaalmenetlusega kokku, ning selleks oleme loonud just sellele sihtrühmale spetsialiseerunud konsultantide ametikohti.

Kuivõrd kriminaalmenetluses on juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks vaja tihti ka sisulisi teadmisi teistest eluvaldkondadest, on meil väga hea meel kolleegide üle, kes on oma karjääris muudatuse teinud ning eriala ja organisatsiooni vahetusel uute väljakutsete vastuvõtmiseks just prokuratuuri valinud ning meie meeskonda oma teadmiste ja kogemusega rikastama tulnud. See, kui lihtne karjääripööre on, sõltub suuresti sellest, kui radikaalne see on. Kui inimene on enne kriminaalmenetluse valdkonnaga kokku puutunud või tal on õigusharidus, on see kindlasti selle võrra lihtsam. Igal juhul toetame oma inimesi vajalike koolitustega ning asutusse aitab sisse elada mentor.

Kuivõrd kriminaalmenetluses on juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks vaja tihti ka sisulisi teadmisi teistest eluvaldkondadest, on meil väga hea meel kolleegide üle, kes on oma karjääris muudatuse teinud ning meie meeskonda oma teadmiste ja kogemusega rikastama tulnud.

Tänu tööelus uue lehe keeranud kolleegidele on meie meeskonnas neid, kel on varasem aastakümnete pikkune uurijakogemus ja seekaudu kokkupuude ka kohtueelse uurimisega. Meil on kolleege, kes on töötanud audiitorina, analüütikuna, osakonna- või grupijuhina, kohtunikuna ning loetelu saaks veelgi jätkata.

Sellise sammu astumine võib tihti viia unistuste elukutseni ning meil on hea meel, et seda on ka mitmed meiega liitunud kolleegid välja toonud. Töö prokuratuuris on rutiinivaba, põnev ning siin töötavad kriminaalmenetluse tippspetsialistid.

Tuulikki: „Kui sind huvitab valdkond, millega asutus tegeleb, ja seal tehakse tööd, mida sa professionaalina oskad, tasub alati end proovile panna. Ja kui selgubki, et miski ei sobi, on ju alati võimalik leida ka tagasitee. Aga töövahetuse väike hirm võib-olla teebki head, et sa paned end proovile ja tõestad iseennast lisaks endale ka teiste silmis“

Kadriann: „Ma tegelikult üldse ei kujutanud ettegi, et prokuratuuris töötab keegi lisaks prokuröridele. Ma soovitan prokuratuuri nendele inimestele, kellel kriminaalmenetlus kasvõi natuke silma särama paneb, sest siin saab  selles valdkonnas ennast palju edasi arendada. Näha saab väga palju erinevaid tahkusid kogu sellest süsteemist, tööülesanded on kõike muud kui  rutiinsed. Ma ei tea, kas ma olengi tänaseks siin teinud midagi üks ühele sarnast. Kes rutiini ei armasta ja tahab midagi uut õppida, tahab kriminaalmenetluse spetsialistiks saada, siis prokuratuur on kõige õigem koht seda teha“

Töö prokuratuuris on rutiinivaba, põnev ning siin töötavad kriminaalmenetluse tippspetsialistid.

Jan: „Enne prokuratuuri tulemist töötasin 30 aastat politseis. See on piisavalt pikk aeg, et tahaks midagi muuta. Prokuratuuris töötamine annab võimaluse kriminaalmenetlusele vaadata teises etapis. Iga inimene vajab muutusi. Ma otseselt ei otsinud uut tööd, aga olin võimalustele avatud. Mind on prokuröritöö kaua huvitanud. See võis olla ka üks motivaator, miks omal ajal õigust õppima läksin“

Ajendid, miks karjääris muudatus tehakse ja ka prokuratuuri tullakse, on erinevad – olgu selleks siis uute väljakutsete otsimine, soov teha laiemalt meeskonnatööd või lihtsalt mõne hea tuttava või sõbra soovitused.

Andraš: „Mul kasvas igatsus operatiivse töö järele. Tundsin puudust ka meeskonnatööst ja koos tegemisest. Mulle räägiti prokuröritööst väga põnevalt ja mul tekkis ka tunne, et ma tahan midagi sellist teha. Meil on äge meeskond ning töö iseloom tingib selle, et palju saab teha just koos kolleegidega.“

Organisatsiooni näo kujundavad inimesed, kes siin töötavad, aga ka see, mida organisatsioon pakub oma töötajatele, sest tööandjat ei valita enam pelgalt makstava tasu pärast. See on kindlasti oluline tegur, aga täpselt sama oluliseks või isegi veel olulisemaks peetakse ka töö sisu ning inimesi, kellega koos tööd tehakse, nende inimeste professionaalsust ja kogemusi. Väärtustatakse ka asutuse pakutavaid koolitus- ja arenguvõimalusi ning hinnatakse ühest küljest paindlikkust tööaja ja töö tegemise koha suhtes ning teiselt poolt stabiilsust, mida tööandja pakub. Oleme mitu aastat küsinud kõigi töötajatega läbiviidud arenguvestlustel muuhulgas ka seda, mis on meie töötajate arvates prokuratuuri kui organisatsiooni tugevused. Ühe suurima tugevusena tuuakse aastast aastasse välja just siin töötavaid inimesi, nende kogemusi ja professionaalsust. Mitte vähem olulisena tuuakse välja ka tehtava töö sisu. Hea meel on tõdeda, et meiega viimastel aastatel liitunud kolleegid väärtustavad just samu organisatsiooni tugevusi ning soovitavad prokuratuuri tööandjana teistele, kes on otsimas uusi väljakutseid või miks mitte lausa võimalust karjääripöördeks.

Andraš: „Töö  on äärmiselt põnev ning kui meeldib karistusõiguse valdkond ja just selline operatiivne pool, siis ongi variant kas uurija või prokuratuuri töö. Siin on toredad inimesed, hoitakse kokku, kõik aitavad üksteist, iga päeva saab palju õppida“

Väärtustatakse ka asutuse pakutavaid koolitus- ja arenguvõimalusi ning hinnatakse ühest küljest paindlikkust tööaja ja töö tegemise koha suhtes ning teiselt poolt stabiilsust, mida tööandja pakub.

Siret: „Töö prokuratuuris on väga mitmekülgne. See hoiab pea värskena ja iga päev on tunne, nagu õpiksid jätkuvalt koolis, sest iga kaasus on erinev ja väljakutseterohke. Positiivseks eripäraks on ka see, et prokuratuur on  väike organisatsioon. Sa tunned, et organisatsioon on igapäevaselt sinu selja taga, ja tunned organisatsiooni kohalolu oma igapäevatöös“

Kaari: „Siin saad ennast pidevalt arendada ja proovile panna. Sul ei ole kunagi mitte ühtegi sarnast juhtumit või olukorda. Seega ei hakka siin kunagi igav. Töö sarnaneb sellega, mida tegin politseis, aga siin on rohkem vastutust ja otsustust. Töö mulle meeldib, keskkond meeldib, suhteliselt paindlik tööaeg, kui ei ole tähtajad või kohtumenetlused, siis saad oma tööaega planeerida. Seisad õige asja eest.“

Andres: „Prokuratuur on väga dünaamiline. Kõige olulisem on see, et prokuratuur saab kriminaalasja alustamist, alustamata jätmist otsustades või ka lõplikke menetlusotsuseid tehes kõige rohkem mõjutada kriminaalasja ja inimese saatust. Süüdistuse esitamise võimaluski on ainult prokuröril. Kõlab küll pateetiliselt, aga õigusriigi mõttes on see kõige olulisem lüli selles kriminaal-justiitssüsteemis. Seda tööd tehes on võimalik jääda truuks oma südametunnistusele. Sa ei tee tööd kellegi heaks või jaoks. Töötad avalikes huvides ning selle tõttu ei ole vaja teha kompromisse oma südametunnistusega.“

Kriminaalmenetluses on spetsialistide teadmised ja kogemused väga väärtuslikud, sest sisukas erialateadmine võib mängida olulist rolli kuriteo lahendamisel ning õigusrahu taastamisel. Liigume üha enam selle poole, et ükski prokurör ei tööta üksinda, ning see annab võimaluse ka teistsuguse erialase taustaga inimestele panustada kriminaalmenetlustesse. See teeb meist suurepärase asutuse, mida karjäärivahetusest mõtteid mõlgutades kaaluda.

s
autor
Marianne Tiigimaa

Marianne Tiigimaa on Prokuratuuri personalitalituse juhataja. Lisaks sellele, et ta vastutab kogu prokuratuuri personalivaldkonna toimimise eest, on ta ka Euroopa Justiitskoolitusvõrgustiku kontaktisik. Tema võimeid, oskusi ja panust hinnatakse kõrgelt kõikjal ning võib kindel olla, et kui Marianne midagi ette võtab, on edu garanteeritud. Prokuratuuriga liitus ta 2009. aastal, mil temast sai personalitalituse nõunik. Kolleegid on Marianne koguni kaks korda aasta ametnikuks valinud - 2016. ja 2021. aastal.

autor
Kairi Küngas

Kairi Küngas on avalike suhete juht, kes vastutab prokuratuuri sise- ja väliskommunikatsiooni eest. Kairi liitus prokuratuuriga 2019. aastal ning teda on mitmel korral esitatud aasta ametniku ja 2023. aastal aasta juhi kandidaadiks. 2022. aastal pälvis Kairi oma meeskonnaga aasta meeskonna tiitli.