Eestist saadetud õigusabipalved ja Euroopa uurimismäärused

Prokuratuuri töö igapäevaseks osaks on muutunud rahvusvaheline koostöö, kus kuritegeliku ühenduse liikmete kinnipidamine üheaegselt nii Eestis kui Hispaanias on normaalsus.

Rahvusvahelised ühisoperatsioonid, kriminaaltulu konfiskeerimised ja jõustunud kohtuotsused kinnitavad, et võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu rahvusvahelisel tasandil on maksimaalselt tõhus. Igapäevane infovahetus väliskolleegidega ja prokuröride vahel tõendite vahetus ning toimingute ühine planeerimine ja läbiviimine Euroopa Liidus on taganud edu väga paljudes kriminaalasjades.

Õigusabipalveid ja Euroopa uurimismäärusi saadetakse teistesse riikidesse seoses väga erinevate kuritegude uurimisega – näiteks isikuvastased kuriteod, nagu tapmine, ähvardamine või kehaline väärkohtlemine, aga ka maksu- ja narkokuriteod, rahapesu, kelmus ning võltskaubandus.

 Igapäevane infovahetus väliskolleegidega ja prokuröride vahel tõendite vahetus ning toimingute ühine planeerimine ja läbiviimine Euroopa Liidus on taganud edu väga paljudes kriminaalasjades

 

Võrgustikud ja ühendused

Eesti on 2002. aastal loodud Euroopa Liidu koostööüksuse Eurojusti liige. Eesti esindaja Eurojustis oli 2004. kuni 2019. aasta alguseni riigiprokurör Raivo Sepp. Praegu on Eurojusti kõrvale loomisel ka Euroopa peaprokuröri institutsioon, mille arengule Eesti samuti igati kaasa aitab ja millega koostööd teeb.

Alates 2004. aastast on Eesti ülemaailmse prokuröride võrgustiku IAP liige. Kuulume ka Euroopa Justiitskoolitusvõrgustikku (EJTN).

Prokuratuur on koos Justiitsministeeriumi ja Keskkriminaalpolitseiga kontaktasutus Euroopa õigusalase koostöö võrgustikus kriminaalasjades (European Juridical Network ehk EJN). Samuti teeme koostööd Euroopa Komisjoni pettuste vastu võitlemise ametiga OLAF (Office européen de lutte antifraude), illegaalse vara avastamise võrgustikuga CARIN (The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network) ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võrgustikuga MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism).

Eesti kuulub ka mitmesse Läänemere maade Nõukogu koostöövõrgustiku alamvõrgustikku, näiteks keskkonnakuritegudele spetsialiseerunud võrgustikku ja peaprokuröride võrgustikku.

Euroopa justiitskoolitusvõrgustiku töö raames oleme korraldanud suuremaid koolitusi ning  võtnud vastu rea vahetusprokuröride ja prokuratuuride juhtide gruppe. Meie külalisi huvitab eelkõige e-riigi võimaluste kasutamine õiguskaitse valdkonnas.

 

Piret Paukštys
riigiprokurör

Carol Merzin
personaliosakonna nõunik