Usin narkokoer leidis metsapeidikust üles tsüklopropüülfentanüüli (foto on pärit kriminaalasja toimikust)
Usin narkokoer leidis metsapeidikust üles tsüklopropüülfentanüüli (foto on pärit kriminaalasja toimikust)

Mullu sai avaldatud lootust, et enam kui tosin aastat Eestit laastanud fentanüüli levikule on politsei pingutuste toel vähemalt ajutiselt piir peale pandud. 

Toona kostis ka häälekat kõhklust, kui pikaks toda kaua oodatud rahu jätkub. Täna, poolteist aastat pärast 2017. aasta hilissuviseid sündmusi, mil Keskkriminaalpolitsei kõrvaldas kahe kriminaalmenetluse raames illegaalsest käibest pea kümme kilo fentanüüli, saab kinnitada, et kuningas on jätkuvalt surnud!

Viimase kümne aasta vältel on politsei saatnud igal aastal Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti (EKEI) analüüsimiseks väärteo- ja kriminaalmenetluste raames leitud fentanüüle keskmiselt korra päevas. Kuid see trend murdus mullu. Kui veel 2017. aastal kõrvaldati tänavatelt fentanüüle kokku 307 korral, siis eelmisel aastal leiti erinevaid fentanüüle (sh analoogid) Eesti tänavatelt väärteo- ja kriminaalmenetluste raames pea kolm korda vähem – kokku 122 korral.

Graafik: Viimase kümne aasta vältel avastatud fentanüülid (kordades)EKEI statistikast ilmneb ka tõsiasi, et fentanüülide levipiirkond on jäänud viimase kümne aasta vältel pea muutumatuks – eeskätt Harjumaal, ent vähesemal määral ka Ida-Virumaal. Nii leiti ka mullu 122 leiust 91 korral fentanüüle Harjumaal, s.o Põhja Prefektuur ja Keskkriminaalpolitsei tööpiirkonnas, ning 30 korral Ida Prefektuuri tööpiirkonnas. Ühel korral leiti kahtlustatava kinnipidamisel teiste ainete seas ka 45 milligrammi fentanüüli Viljandis. Tuvastati, et isik oli selle soetanud enda tarbeks Tallinnast.

Ka käibelt kõrvaldatud fentanüülikogused ilmestavad, et kõige ohtlikumate narkootiliste ainete kättesaadavus on viimase pooleteise aastaga oluliselt vähenenud. Kui aastatel 2007–2016 analüüsiti EKEI-s keskmiselt kilogramm erinevaid fentanüüle (erand oli 2017. aasta, mil kahe suure kriminaalmenetluse tulemusena oli EKEI töölaual aasta peale kokku rohkem kui kümme kilo fentanüüli), siis 2018. aastal tuvastati erinevate süüteomenetluste raames kokku ca 500 grammi fentanüüle. Sealhulgas leiti valdav osa ainest – konkreetsemalt 370 grammi - viie kriminaalasja raames.

Graafik: Viimase kümne aasta vältel avastatud fentanüülid (grammides)Kokkuvõttes, pärast Keskkriminaalpolitsei poolt 2017. aasta suvel Harjumaal asunud fentanüülilabori likvideerimist ja seejärel teises kriminaalasjas kahe olulise fentanüüliga varustaja kinnipidamist ning nende kahe kriminaalasja raames illegaalsest käibest enam kui 22 miljonit doosi fentanüüli kõrvaldamist on Keskkriminaalpolitsei ja Põhja Prefektuur oluliselt panustanud sellesse, et säilitada fentanüülivarustajate turu tühjaks jäämist. Siinkohal ei ole vähetähtis, et tunamullu pidasid Põhja Prefektuuri töötajad kinni R. Borontsovi ja G. Klimini, kes käitlesid ülisuurtes kogustes furanüülfentanüüli ja karfentanüüli, ning käibelt kõrvaldati ca 4,5 miljonit doosi äärmiselt ohtlikke fentanüüli analooge. Eelneva tulemusena vähenes mullu oluliselt nii fentanüüli kui ka sellest ohtlikumate furanüülfentanüüli ja karfentanüüli kättesaadavus: fentanüüli leiti eelmisel aastal erinevate väärteo- ja kriminaalmenetluste raames kokku 91 grammi (seda on enam kui tuhat korda vähem kui 2017. aastal), furanüülfentanüüli leiti kokku 103 grammi (enam kui 2,5 korda vähem kui 2017. aastal) ning karfentanüüli leiti kokku 33 grammi (viis korda vähem kui 2017. aastal). Kuningas näib tõepoolest olevat surnud!

Ent loodus tühja kohta ei salli. Nende kõige ohtlikumate fentanüülianaloogide asemel ilmus mullu Eesti turule täiesti uue fentanüülianaloogina tsüklopropüülfentanüül, mida leiti eelmisel aastal esialgsetel andmetel kokku viiekümnel korral kogumahus ca 276 grammi. Kuid paanikaks pole põhjust. Tsüklopropüülfentanüüli näol on tegemist furanüülfentanüülist ja karfentanüülist, ent ka fentanüülist enesest lahjema ainega.

Kuivõrd taolisi turuvõnkeid on täheldatud viimase kahe dekaadi vältel varemgi, siis oldi selleks valmis ning Põhja Ringkonnaprokuratuur ja Põhja Prefektuur keskendusidki mullu eeskätt vabanenud fentanüüliturule trügiva tsüklopropüülfentanüüli suures koguses levitajate tegevuse tõkestamisele. Nelja kriminaalasja raames peeti kinni neli isikut, kes üritasid tsüklopropüülfentanüüli varustamisega rikastuda, ning tänavatelt kõrvaldati ligi veerand kilo tsüklopropüülfentanüüli: ca 110 grammi tsüklopropüülfentanüüli ebaseaduslikus käitlemises mõisteti mullu süüdi S. Klimov ja lisaks temale jõudsid kohtukulli ette I. Kovaljov, D. Antropov ja R. Kotovitš, kellest igaühele arvati süüks ligi poolesaja grammi sama meelemürgi ebaseaduslik käitlemine.

Foto: Väljavõte kriminaalasja nr 1-18-8337 toimikust, kus varjatud jälgimise käigus fikseeriti Antropov peitmas suures koguses tsüklo- propüülfentanüüli
Foto: Väljavõte kriminaalasja nr 1-18-8337 toimikust, kus varjatud jälgimise käigus fikseeriti Antropov peitmas suures koguses tsüklo- propüülfentanüüli

Lisaks täiesti uue fentanüülianaloogi, so tsüklopropüülfentanüüli pakkumuse vähendamisele jätkati aktiivselt tööd fentanüüli ja selle teiste analoogide kättesaadavuse vähendamise nimel. Nagu öeldud, tuvastati mullu Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis neile väärteo- ja kriminaalmenetluste raames analüüsimiseks saadetud ainetest fentanüüli kokku ca 91 grammi, sellest lõviosa käitles ebaseaduslikult R. Guseinov, kes peeti Põhja Prefektuuri poolt kriminaalasjas nr 1-18-5146 kahtlustatavana kinni ning mõisteti kokkuleppemenetluses süüdi KarS § 184 lg 1 järgi kokku ca 88 grammi fentanüüli ebaseaduslikus käitlemises. 

Vahekokkuvõttena, lõviosa fentanüülidest leiti ja kõrvaldati tänavatelt viie kriminaalasja raames ning ülejäänud ca kolm grammi fentanüüli, ca 25 grammi tsükloprüpüülfentanüüli, ca 103 g furanüülfentanüüli ning ca 33 g karfentanüüli leiti ülejäänud 117 väärteo- ja kriminaalmenetluse raames.

Skeptikud võiksid siinkohal õigustatult märkida, et ainuüksi süüteomenetluste raames tänavatelt kõrvaldatud fentanüülikogus ja konfiskeerimiste arv ei kinnita veel fentanüülide pakkumuse vähenemist. Skeptikud küsiksid kindlasti, et ehk jahivad politseinikud hoopis jalgrattavargaid ning lubavad fentanüülidiileritel karistamatult tänavanurkadel lastele meelemürki müüa. Igati õigustatud küsimused. Vastuseks saab üksnes kinnitada, et fentanüüli on Eestimaa tänavatel tõepoolest vähem ning seda kinnitab kas või opioidide üledoosidest põhjustatud surmajuhtude järsk vähenemine eelmisel aastal. EKEI, Tervise Arengu Instituudi ning Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) kogutud andmete analüüsimisel saab täheldada, et eelmisel aastal oli esialgsetel andmetel narkootikumide üledoosidest põhjustatud surmajuhte sama palju kui viimati viisteist aastat tagasi. Esialgseil andmeil tuvastatud neljakümnest surmajuhust 24 põhjustas opioidide üledoos (võrdluseks – tunamullu oli kokku 110 surmajuhtu, millest 81% põhjustasid opioidid). Seega suri eelmisel aastal fentanüülide tõttu umbes kolm korda vähem inimesi kui hukkus liiklusõnnetuse tagajärjel.

Narkootikumide üledoosidest põhjustatud surmad viimase kahekümne aasta vältelKuigi fentanüüli ja selle analoogide käitlemine on jätkuvalt pigem marginaalne, siis teistest tugevatoimelistest narkootilistest ainetest müüakse ja ostetakse Eestis jätkuvalt suures koguses amfetamiini. Erinevalt fentanüülist, mida käideldakse eeskätt Harjumaal ja Ida-Virumaal, leidub amfetamiini üle Eesti, ka kõige kaugemates maanurkades. Samas tuleb panna tähele, et Tallinnas ja Harjumaal on käideldavad kogused üldjuhul märksa suuremad ning väiksemates linnades võib n-ö turgu mõjutav kogus olla ka paarsada grammi amfetamiini.

Politsei ei ole siinkohal käed rüpes istunud, vaid aktiivselt tegutsenud, et vähendada amfetamiini pakkumust tänavatel. Nii pidasid Ida Prefektuuri narkopolitsei ametnikud mullu kevadel kinni A. Nikitini, S. Fjodorovi ja D. Noskovi, kes smuugeldasid Venemaalt amfetamiini sisaldavat vedelikku, et see müügikõlbulikuks amfetamiiniks muuta. Narva-Jõesuus asuva puhkekeskuse vannitoas segati plastist kanistrites piiritus, amfetamiini sisaldav õli ning hape, seejärel jäeti segu kuivama. Eelmise aasta oktoobri lõpus mõistis Viru Maakohus mehed kokkuleppemenetluses süüdi ja karistas neid pikaajaliste reaalsete vangistustega.

Foto: väljavõte kriminaalasja nr 1-18-8365 toimikust, milles Fjodorov ja Noskov mõisteti süüdi vähemalt 16 kilo amfetamiini valmistamises
Foto: väljavõte kriminaalasja nr 1-18-8365 toimikust, milles Fjodorov ja Noskov mõisteti süüdi vähemalt 16 kilo amfetamiini valmistamises

Kuid veel pool aastat enne Nikitini, Fjodorovi ja Noskovi illegaalse äri lõpetamist pidasid ka Põhja Prefektuuri narkotalituse ametnikud oma menetluse raames Jõhvis kinni Konstantin Otbetkini, kelle valdusest leiti kümme korda suurem kogus vedelal kujul amfetamiini. Põhja Ringkonnaprokuratuur esitas eelmise aasta juulis K. Otbetkinile süüdistuse kokku 160 liitri amfetamiini sisaldava vedeliku ebaseaduslikus käitlemises, millest süüdistuse kohaselt 20 liitrit lahjendas ta 2017. aasta sügisel Jõhvis glükoosiga ja saadud 40 kilo pulbrilist amfetamiini müüs seejärel Aivar Tartule, kes süüdistuse kohaselt varustas amfetamiiniga juba järgmisi inimesi. Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja langetab selles kriminaalasjas otsuse suve hakul.

Eelnevatest kriminaalmenetlustest joonistub ühtlasi välja tõik, et Eestis tegutsevad suuremad narkomüüjad tihtipeale tunnevad üksteist ning teevad koostöödki. Näiteks kui Põhja Ringkonnaprokuratuur süüdistab Aivar Tartut Konstantin Otbetkinilt neljakümne kilo amfetamiini ostmises, siis Riigiprokuratuur süüdistab teda Oleg Martovoi ja Eduard Košljakovi kuritegeliku ühenduse liikmena Harjumaal ja Läänemaal tegutsemises, sealhulgas näiteks Haapsalus narkootikumide tänavamüüjate töö korraldamises. Kuid Konstantin Otbetkini amfetamiinilaborist ei jõudnud meelemürk mitte üksnes Ida-Virumaale ja Läänemaale, vaid Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi analüüs viitab, et samast allikast pärineb ka eelmisel aastal S. Antonovi poolt Jõhvist Tallinna tarnitud kuus kilo amfetamiini, mille politsei Pirita Selveri juures Antonovi palgatud kulleri käest leidis ja ära võttis. Antonovi mõistis eelmise aasta oktoobris Harju Maakohus kokkuleppemenetluses süüdi ja teda karistati pea kaheksa aasta pikkuse vangistusega.

Foto: väljavõte kriminaalasja nr 1-18-5249 toimikust, milles vasakus nurgas on näha kuller A. Ivanov, kes kilekotiga on viimas Pirita Selveri juurde Antonovile kuut kilo amfetamiini, ning pildil paremal on Antonovi poolt kullerit ja tema käes olevat väärtuslikku amfetamiini turvama määratud Levtšenko

oto: väljavõte kriminaalasja nr 1-18-5249 toimikust, milles vasakus nurgas on näha kuller A. Ivanov, kes kilekotiga on viimas Pirita Selveri juurde Antonovile kuut kilo amfetamiini, ning pildil paremal on Antonovi poolt kullerit ja tema käes olevat väärtuslikku amfetamiini turvama määratud Levtšenko
Foto: väljavõte kriminaalasja nr 1-18-5249 toimikust, milles vasakus nurgas on näha kuller A. Ivanov, kes kilekotiga on viimas Pirita Selveri juurde Antonovile kuut kilo amfetamiini, ning pildil paremal on Antonovi poolt kullerit ja tema käes olevat väärtuslikku amfetamiini turvama määratud Levtšenko

Eesti narkoturu väiksusest annavad teatava ülevaate ka Harju Maakohtus viimase poole aasta vältel nn Kemerovo kuritegeliku ühenduse kriminaalasjas uuritud tõendid, milles amfetamiinilõhnalised niidid viivad ühelt poolt Narva, kus aasta tagasi mõisteti Sergey Tolkachev süüdi Ida-Virumaal enam kui nelja kilo amfetamiini müümises, ent ka Pärnusse, kus sealses maakohtus parasjagu arutatakse Pärnumaa ühe olulisema amfetamiinivarustaja Eduard Peretokini süüasja. Nii Tolkachevit kui ka Peretokinit ühendav lüli on lisaks samale meelemürgile ka tõik, et mõlemad olid tihedalt seotud nn Kemerovo kuritegeliku ühenduse liikmetega. See ilmestab üksnes asjaolu, et Eesti on väike ning kallihinnaline mõnuaine rändab kasumit ihalevate diilerite taskuis idapiiri äärest ka Pärnumaa kaugeimatesse soppidesse, sekka ka üksjagu Harjumaale.

Kokkuvõttes, enimohtlikest narkootilistest ainetest on fentanüüli kättesaadavus pärast 2017. aasta teises pooles toimunud õiguskaitseasutuste tõhusat tegevust jätkuvalt väike. Fentanüüliturgu seiratakse aktiivselt ning võimalikud turu hõivamise katsed on õiguskaitseasutused seni tõhusalt eos ka likvideerinud. Selle kõrval on politsei üha rohkem ressursse panustatud teise kange narkootilise aine – amfetamiini – kättesaadavuse vähendamisele ning esimesed tibud on lugemiseks juba koorunud. Kuid tõsine töö jätkub ning õiguskaitseasutused pingutavad, et käesoleva lühikese ülevaate pealkirja lõpus sisalduv kirjavahemärk säiliks esitatud kujul võimalikult kaua ega asenduks lähimas ega kaugemas tulevikus hüüumärgiga. „Kuningas on surnud. Elagu kuningas?“

Vahur Verte
riigiprokurör