Seekordses aastaraamatus lasime riigiprokuratuuri osakondade ja prokuratuuri ringkondade töö kokku võtta tehisarul Stable Diffusion. Selleks palusime juhtivprokuröridel iseloomustada 2023. aastat märksõnadega, mille põhjal palusime omakorda tehisarul „joonistada“ mullust aastat illustreeriva pildi.

Riigiprokuratuuri 1. süüdistusosakonna eelmist aastat kokkuvõttev pilt kirjeldab riigiprokuröride tööd nii riigivastase mõjutustegevuse, narkokaubanduse kui ka organiseeritud kuritegevusega seotud kriminaalasjades. Kõigis neis valdkondades mängib üha suuremat rolli virtuaalruum, kuhu on kolinud nii kuritegelikud ühendused, kriminaaltulu kui ka Eesti-vastane mõjutustegevus. 

s