Mida siit lugeda saab?

Aastaraamatu toimetuskolleegium jõudis tänavu seisukohale, et prokuratuuri eelmine aasta tuleb kokku võtta kõige olulisemat silmas pidades. Seetõttu panime digitaalsele paberile kirja kümme küsimust.

Küsimused
  1. Kui peaksid iseloomustama enda ringkonna/osakonna möödunud aastat ühe muusikapala, raamatu või filmiga, siis millisega ja miks?
  2. Millise superkangelase võime kuluks prokurörile korruptsiooniasjade menetluste juhtimisel enim ära? 
  3. Kuidas selgitada kolmeaastasele lapsele, mis tööd prokurör teeb?   
  4. Millal on prokurör õnnelik?  
  5. Milline on parim (tõsieluline) anekdoot, mida prokuröritööst tead?
  6. Kui peaksid enda ringkonnale/osakonnale mõtlema tunnuslause (või valima selle olemasolevate tuntud brändide tunnuslausete seast), siis mis see olla võiks?
  7. Milline kehaosa on prokuratuur ühiskonnas?
  8. Kuidas iseloomustaksid oma ringkonna/osakonna eelmist aastat ilmateatena?
  9. Millise tuntud inimese mistahes ajastust sooviksid prokuratuuri tööle tuua ja millisele ametikohale?
  10. Kas 2002. aasta prokuratuur oleks rahul 2022. aasta prokuratuuriga ning milline võiks olla prokuratuur 2042. aastal?

Saatsime need ilma täiendavate juhiste ja piiranguteta juhtivale riigiprokurörile Taavi Pernile ning jäime käsi kokku hõõrudes põnevaid vastuseid ootama.

Kui peaksin süüdistusosakonna eelmist aastat iseloomustama ühe raamatuga võiks see olla karistusseadustiku kommenteeritud väljaanne. See oli meile olulisem, kui kunagi varem, sest pidime Ukraina agressiooni, koroonaviirusega seotud otsuste, küber- jt kuritegude kontekstis looma praktikat tegude osas, millega meil oli seni vähe kokkupuudet. Kui aastat aga ilmateatena kirjeldada oleks see selge ilm, kuid vahelduva pilvisuse ja sademetega. 

Mitmete uute olukordade tõttu sobiks süüdistusosakonna eelmist aastat iseloomustama ka ühe tuntud kaubamärgi tunnuslause "Just do it!". 

Korruptsioonikuritegude menetlustes oleks igale prokurörile kasuks Pipi Pikksuka võimed ja omadused. Pipi on väga aus ja tugeva õiglustundega – just selline nagu peab olema korruptsiooniprokurör. Korruptsiooniasjade materjalid on tihti nii mahukad, et vajavad hobuse tõstmiseks treenitud muskleid. Kõige olulisem - ei ole ühtki tegelast, kellega Pipi Pikksukk lihtsalt tantsusammul hakkama ei saaks ning kes Pipit ei kardaks.

Kõige õnnelikum on prokurör siis, kui ta teab, et tal on kõik tehtud ning midagi tegema ei pea.

Kirjandusklassika juurde jäädes võiks suurepärane prokurör olla ka Mark Twain. Selline sõnaseadja, hea inimeste tundja ning mistahes pealtnäha halvas tänavapoisis tõelise headuse äratundmine ja äratamine on oskus, mida vajame kõik. 

Kõige õnnelikum on prokurör siis, kui ta teab, et tal on kõik tehtud ning midagi tegema ei pea, aga sellist olukorda, vähemasti ühe prokuröri juhtida olevates menetlustes, ei juhtu vist kunagi. 

Kui meenutada prokuröritöö tõsielulist anekdooti, meenub kohe ühe vahistamistaotluse arutamine. Kahtlustatav: palun mind mitte vahistada – luban, et vabadusse pääsedes tegelen enda narkosõltuvusega, otsin töökoha ja kuritegusid toime ei pane. Kohtunik muiates: sama lubasite mulle eelmise aasta juulis toimunud istungil, samuti sel kevadel toimunud kohtuistungil. Miks ma nüüd teid uskuma peaks? Kahtlustatav: sest seekord mõtlen ma kõike tõsiselt!

Loomulikult on käed tunnuseks täitevvõimust – täidame ühiskonna „pea“ – seadusandja – antud suuniseid.

Kui aga tuua paralleele prokuratuuri rolli ja inimese kehaosade vahele oleks prokuratuur minu hinnangul käsi. Loomulikult on käed tunnuseks täitevvõimust – täidame ühiskonna „pea“ – seadusandja – antud suuniseid. 

Natuke ajas tagasi ja edasi mõeldes arvan, et 2002. aasta prokurörid oleks meiega rahul. Tõenäoliselt kiruma 2042. aastal multikultuursetes kontorites PRIS5 ja selle nutikaid tööriistu, mis alatasa töötamast lakkavad. Meie kontoreid on vähem ning õigupoolest pole neid vajagi – saame suure osa tööst teha distantsilt. Kui Euroopa Kohtu kaasatoodud muudatustele irooniliselt mõelda, ei ole uskumatu see, kui aastal 2042 peale jälitustoimingute tegemiseks peame lisaks kohtule küsima luba ka kahtlustatavalt ja tema kaitsjalt, kuid töö on endiselt põnev ja väljakutsuv.

autor
Taavi Pern

Taavi Pern juhib Riigiprokuratuuri süüdistusosakonda. Prokuratuuris töötab ta 2005. aastast ning sellest alates on ta töötanud Põhja Ringkonnaprokuratuuris nii prokuröri abi, ringkonnaprokuröri kui ka juhtivprokuröri ametikohal. Lisaks on Taavi riigiprokurörina võidelnud koostöös MTAga suuremahulise narkootikumide salakaubaveoga. 2020. aastal pälvis Taavi aasta prokuröri tiitli.