2023. aastal saatis Riigiprokuratuur kohtusse ühe kriminaalasja, milles esitati süüdistused KarS 15. ptk kuritegudes: kahele süüdistatavale süüdistus KarS § 232 lg 1 tunnustega kuriteo toimepanemises (riigireetmises) ning ühele süüdistatavale KarS § 233 lg 1 tunnustega kuriteo toimepanemises (välismaalase toimepandud vägivallata tegevus, mis oli suunatud Eesti Vabariigi vastu).

Sarnaselt varasemate aastatega tuleb ka 2023. a kohtusse saadetud menetluse tulemina tõdeda, et Eesti Vabariigi vastu suunatud süütegudega seotult on kõige suurem risk Eesti Vabariigi vastu Venemaast lähtuv mõjutustegevus. Seda ilmestavad ka 2023. aasta lõpus ning 2024. aasta alguses alustatud kaks kriminaalasja, milles mõlemas on esitatud kahtlustused isikutele VF-i luure- ja julgeolekuasutuste huvides Eesti julgeoleku vastases luuretegevuses ja selle toetamises. Kuna mõlemas kriminaalasjas on pooleli kohtueelne menetlus, siis pole kõnealuste menetluste tulemina tuvastatul veel võimalik pikemalt peatuda.

s
autor
Triinu Olev

Triinu Olev töötab prokuratuuris alates 2012 aastast. Algselt töötas ta Põhja ringkonnaprokuratuuris konsultandina ja varsti juba abiprokurörina nii samas ringkonnas kui Riigiprokuratuuris. 2018 sai temast ringkonnaprokurör, tegeledes Põhja ringkonnaprokuratuuris majandus- ja korruptsioonikuritegude uurimisega. 1. jaanuarist 2023 on Triinu Olev riigiprokurör ja võitleb kõige raskema valgekraeliste kuritegevusega.