Lõuna Ringkonnaprokuratuuri statistika

Üks töine ja pingeline aasta

Jätkuvalt oli üks oluline teema joobes juhtide kohtlemine. Joobes juhtidega seotud kriminaalasjade kiiremaks lahendamiseks, aga iseäranis praktika ühtlustamiseks, korraldasime töö ümber selliselt, et üks Tartus asuvatest abiprokuröridest keskendus täielikult joobes juhtidega seotud kriminaalmenetlustele. Jätkasime juba 2017. aastal alanud praktikat, et sõidukiroolist esmakordselt alkoholijoobes tabatud juhtidele antakse võimalus oma alkoholiprobleemile lahendus leida. Karistamise asemel lõpetame kriminaalmenetluse ja anname õigusrikkujale võimaluse otsida abi alkoholi kuritarvitamisest vabanemiseks. Seda loomulikult tingimusel, et inimene tõesti muudab oma eluviisi, mis vähendab omakorda uue kuriteo toimepanemise võimalust, sest selliselt tegeleb prokuratuur tagajärgede asemel probleemi algpõhjuse ehk alkoholi liigtarbimisega. Pikaajalisi järeldusi on sellest veel vara teha, kuid menetlusosaliste tagasiside ja esialgsed tulemused on olnud pigem positiivsed. Küll aga pole praktika muutmine kulgenud probleemideta – mitte kõik õiguskaare osalised pole jõudnud samadele järeldustele kehtiva seaduse ja nüüdisaegse teaduse võimaluste osas alkoholi kuritarvitamise tuvastamisel. Mõnede vaidluste vältimiseks võib olla vajalik edaspidi ka seaduse muutmine. Oluline on aga see, et mitmed inimesed, kelle suhtes on menetlus lõpetatud, on hiljem prokuröri oma elu muutmise eest siiralt tänanud.

Mitte kõik õiguskaare osalised pole jõudnud samadele järeldustele kehtiva seaduse ja nüüdisaegse teaduse võimaluste osas alkoholi kuritarvitamise tuvastamisel

2018. aasta oli oluliste muutuste aasta alaealiste kahtlustatavatega tegelevatele prokuröridele. Pärast alaealiste komisjonide kadumist 2017. aasta lõpus hakkas nende prokuröride töö sisaldama palju enam suhtlemist teiste ametnike, pedagoogide, psühholoogide ja teistega, kes alaealiste õigusrikkujatega kokku puutuvad. Oli seega alaealiste õigusrikkujate kohtlemise uue praktika ja võrgustikukoostöö loomise ning arendamise aasta. Ehk just sel põhjusel valiti tänavu Lõuna ringkonna aasta prokuröriks abiprokurör Margit Pärn, kes on oma igapäevases töös pühendunud alaealiste õigusrikkujate valdkonnale. Margit kirjutas sellest ka tänavusse aastaraamatusse artikli.

Mitmed olulised ja ka avalikku tähelepanu pälvinud kriminaalasjad jõudsid 2018. aastal kohtusse või said kohtulahendi:

  • Mõisteti süüdi ebaseaduslikult raha eest välismaalaste Venemaalt Eestisse toimetamisega tegeleva kuritegeliku ühenduse kaks juhti Stanislav Untilov ja Vladimir Žuravljov. On oluline märkida, et kohtuotsuse tulemusel sisuliselt lõppes Eesti ja Venemaa vahelisel nn rohelisel piiril kaupade ja inimeste ebaseaduslik ülevedu;
  • 2017. aasta juunis Viljandis 17-aastase tüdruku vägistanud ja mõrvanud noormees Tairo Poopuu tunnistati süüdi ja talle mõisteti karistuseks 15-aastane vangistus. Sellel kohtuotsusel on oluline mõju kohaliku kogukonna turvatunde taastamisele. Inimesed võivad olla kindlad, et ka kõige raskemad ja võikamad kuriteod avastatakse ning kurjus saab teenitud karistuse;
  • Tartu abilinnapeale Artjom Suvorovile esitati süüdistus altkäemaksu võtmises ja kelmuses ning kriminaalasi saadeti kohtusse;
  • Tabati mitu Tartu linnas sarivargusi toime pannud kurjategijat, kelle tegudele sai vanglakaristustega piir pandud;
  • Kohtusse saadeti ja otsuseni jõudis kriminaalasi Aleksei Sõrkovi süüdistuses. Sõrkovit süüdistati suure koguse ohtlike narkootiliste ainete fentanüüli ja karfentanüüli saatmises Tartu vanglasse. Raamatu kaane sisse peidetud ainest oleks narkojoobe saanud kuni 265 inimest ehk ligi kolmandik Tartu vangla kinnipeetutest.
  • Esimese astme lahendini jõudis kriminaalmenetlus OÜ Agrilandi ja sellega seotud füüsiliste ning juriidiliste isikute soodustuskelmuse süüdistuses. Kokku taotlesid süüdistatavad PRIA-lt pettuse teel üle 7 miljoni euro toetust, millest PRIA jõudis välja maksta üle 4,5 miljoni euro. Kriminaalasi lahenes kokkuleppemenetluses, mille jõustumisel saaks riik ja PRIA tagasi ligi 1,5 miljonit eurot.

Need on vaid mõned näited Lõuna RP prokuröride tööst.

Töötamisele lisaks on aeg-ajalt vaja ka vaimu ja teadmisi värskendada, samuti kolleegidega kogemusi vahetada. Jätkasime Lõuna Ringkonnaprokuratuuri kaks korda aastas toimuvate seminaride traditsiooni. Seminaridel käsitleti muuhulgas jälitustoimingutest teavitamise ja jälitusinfo tutvustamise probleeme, ekspert Mailis Tõnisson selgitas prokuröridele, kuidas vereproovide põhjal on võimalik tuvastada inimese alkoholisõltuvust ja teha järeldusi alkoholitarvitamise harjumuste kohta, tutvusime politsei sisekontrolli tööga ning tegime läbi lühikese esmaabi ja elustamise kursuse. Juba teist korda viisime läbi ettekannete päeva, kus Lõuna Ringkonnaprokuratuuri prokurörid tutvustavad kolleegidele lühidalt mõnd oma eelmise aasta silmapaistvamat juhtumit. Selliste sisekoolituste tava jätkame kindlasti ka edaspidi.

Raamatu kaane sisse peidetud ainest oleks narkojoobe saanud kuni 265 inimest ehk ligi kolmandik Tartu vangla kinnipeetutest

Sõltumata sellest, kas see meile meeldib või mitte, veedame suurima osa oma ärkveloleku-ajast koos kolleegidega. Seetõttu on väga olulised need inimesed, kellega on kõrvuti meie töökabinetid ja kellega töö tõttu kohtume iga päev. Eelmisel aastal oli Lõuna Ringkonnaprokuratuuris mitmeid olulisi personalimuudatusi. Väljateenitud pensionile suundusid meie kauaaegsed kolleegid – Lõuna Ringkonnaprokuratuuri III osakonna vanemprokurör Küllike Taits ja abiprokurör Külli Zimm. Küllikese lahkumise järel asus III osakonda vanemprokurörina juhtima Toomas Liiva. Lõuna Ringkonnaprokuratuuri tulid tööle noored abiprokurörid Ken Kiudorf, Gerd Raudsepp ja Lily Sandel, samuti konsultant Laura Jõgisoo. Lõuna Ringkonnaprokuratuuris paistab olevat alanud põlvkondade vahetus. Prokuröri töö on palju enamat kui lihtsalt amet. See on kutsumus. Seetõttu on uute ja pühendunud noorte kolleegide leidmine üks Lõuna Ringkonnaprokuratuuri oluline väljakutse.

 

Kretel Tamm
Lõuna RP juhtivprokurör