Kui peaksid iseloomustama enda ringkonna/osakonna möödunud aastat ühe muusikapala, raamatu või filmiga, siis millisega ja miks?

Kui mullust Põhja ringkonnaprokuratuuri peaks iseloomustama ühe muusikapala, raamatu või filmiga, võiks see olla ehk mõni teos, mis kõneleb määramatusest, raskuste ja takistuste ületamisest, samuti edasiminekust, uutest algustest ja meeskonnatööst. Põhja ringkonnaprokuratuurist on viimase 12 kuuga kolm prokuröri liikunud kohtunikeks ja üheksa riigiprokuratuuri prokurörideks. See näitab kui hinnatud on meie spetsialistid ja on kahtlemata tunnustus Põhja ringkonnaprokuratuurile. Teisest küljest on nende asendamine ja töö ümber jagamine meile väga tõsine väljakutse. Püüan aga vaadata seda niipidi, et selline liikumine annab võimaluse uutele tulijatele karjääri teha. See tähendab uusi algusi. Aset leidnud liikumiste valguses saan öelda, et meie 2021. aastal läbiviidud struktuurireform, millega mh viidi kõik majandusasjadega tegelevad prokuröride ühte osakonda, oli ettenägelik ja õige samm. Tänu sellele oli meil võimalik tööd paindlikumalt ja operatiivselt ümber jagada, asendusi korraldada. Keerulisi ja mahukaid asju saavad prokurörid juhtida meeskonnana, mis esiteks tagab selle, et menetlus ei jää seisma, kui mõni meeskonnaliige peaks lahkuma. Teiseks tagab see parema kvaliteedi, sest mitu pead on ikka mitu pead ja kolmandaks ei peaks suurtes olulistes asjades ükski prokurör nii asutuse kui ka avalikkuse ees sellist vastutusekoormat üksi kandma ja kohtus kaitsjate armeega vastastikku seisma.

Millal on prokurör õnnelik?

Prokurör on õnnelik siis, kui ta saab inimesi aidata. 

Millise superkangelase võime kuluks prokurörile korruptsiooniasjade menetluste juhtimisel enim ära?

Arvan, et korruptsiooniasjade menetluste juhtimisel kuluks ühele superkangelase võimeid ihalevale prokurörile kõige enam ära selge pilk ja paks nahk. Ma ei tea, kas need on just superkangelase võimed, aga neid on kindlasti väga vaja.

Kuidas selgitada kolmeaastasele lapsele, mis tööd prokurör teeb?

Kui ma peaksin selgitama kolmeaastasele lapsele, mis tööd üks prokurör teeb, siis selgitaksingi, et prokurör on nagu superkangelane. Aitab neid, kellele on haiget tehtud, ja peab välja mõtlema, mida ette võtta nendega, kes teistele haiget teevad, et nad enam kunagi nii ei teeks.

Milline on parim (tõsieluline) anekdoot, mida prokuröritööst tead?

Parim tõsieluline anekdoot, mis prokuröritööst meelde tuleb, on seotud ühe tapmisjuhtumiga, kus kohtuarstilt küsiti muuhulgas, et millal saabus isiku surm. Eksperdi vastuses oli kirjas, et isiku surm saabus pluss-miinus kolm päeva pärast lahkamist. Muidugi oli tegemist ilmselge inimliku näpuveaga, aga selgitamist oli kõvasti. Eks olegi – kuigi prokurörid tegelevad elu pahupoolega, ei ole prokuröri töö kaugeltki ainult tumedatest toonidest ümbritsetud. Lisaks mustale ja hallile on meie töös veel väga palju värve. On siirast rõõmu, on särtsu ja põnevust, on nalja nabani. Ilma huumorimeeleta seda tööd teha ei saa ja ka iseenda üle peab oskama naerda. Näiteks teine, aastate tagusest ajast meenuv ütlus, mis on kasutusel tänaseni. Nimelt oli ühes korteris tapetud inimene ja prokurör küsis uurijalt, et mis seal siis juhtus. Vene emakeelega uurija vastas tugeva aktsendiga: „ei no mis seal ikka- sõivad, jõivad, lõivad“  (sõid, jõid, lõid). Nagu teada on peamine vägivallakuritegude põhjus alkohol. Väga tihti juhtub see nii, et tullakse pidulikult või vähem pidulikult kokku, laud on kaetud, süüakse ja juuakse. Juuakse veel ja siis veel ja ühel hetkel minnakse kaklema. Tänaseni ei ole siin miskit muutunud. Väga paljud vägivalla juhtumid just sellisest stsenaariumist kantud ongi, ehk sõivad, jõivad, lõivad.

Ilma huumorimeeleta seda tööd teha ei saa ja ka iseenda üle peab oskama naerda.

Kui peaksid enda ringkonnale mõtlema tunnuslause (või valima selle olemasolevate tuntud brändide tunnuslausete seast), siis mis see olla võiks?

Kui ma peaksin Põhja ringkonnaprokuratuurile tunnuslauset täna valima, siis jääksin prokuratuuri juba olemasoleva tunnuslause juurde: südametunnistusega õigluse poole. Naljatledes võiks aga tuntud brändide tunnuslausete seast valida ehk lisaks mõne pesupulbri oma. Midagi, mis võitleb tõhusalt kõige raskemate plekkidega.

Milline kehaosa on prokuratuur ühiskonnas?

Kui prokuratuuri peaks ühiskonnas mõne kehaosana kirjeldama, siis peaks see olema kindlasti jalg. Prokuratuur on jalg, mis vaieldamatult annab oma panuse Eesti riigi seismisele ja edasiminekule. 

Kuidas iseloomustaksid oma ringkonna/osakonna eelmist aastat ilmateatena?

Kui aga peaks Põhja ringkonnaprokuratuuri eelmist aastat iseloomustama ilmateatena, siis tuleks tõdeda, et ilm oli vahelduva pilvisusega ja väga tuuline. Tuulisus tähistab inimeste liikumist, millest juba eespool juttu oli. Korjatud saaki oli meil küll varasemast vähem, kuid see eest on see olnud magusam ja mahlasem. Ehk kui numbrites vaadata, siis menetletud asjade arv on langenud aga see ei tähenda seda, et me teeks vähem tööd. Oleme fookusesse võtnud prioriteetsemad kriminaalasjad, sest riigil ei ole ressurssi tegeleda kõigega. Kõigega tegeledes tekib paratamatult olukord, kus lahendatakse väiksemad lihtsamad asjad, mis numbrites kõlab hästi ja jätab mulje nagu oleksime tohutult tööd teinud, mida olemegi, aga päriselt olulised asjad, mis tihtipeale on ka mahukamad ja keerulisemad, jäävad seetõttu venima. Piltlikult öeldes keerasime toimikute paki oma laual tagurpidi, kõige peal on olulisemad asjad ja kuhja alla lähevad need, mis on prioriteetsuse järjekorras viimased sh nt pisivargused, baarikaklused jms inimeste vahelised konfliktid, kelmused nagu võõrriigist toime pandud armu- ja investeerimiskelmused jms kriminaalasjad, kus mõnikord tekib küsimus, kas riik peab sekkuma igasse konflikti, kui isegi seal võib olla on toime pandud kuritegu. Kuhja tipus on rasked küber- ja majanduskuriteod, korruptsioon, rahapesu, perevägivald, laste väärkohtlemine, alaealiste asjad jms. Samuti  kuriteod, mille puhul haavatavasse gruppi kuuluv kannatanu ei suuda ise oma õigusi piisval määral kaitsta – eeskätt lapsed, erivajadustega inimesed ja eakad aga ka kuriteod, millel on meie tööpiirkonnas või riigis tervikuna kõrgenenud mõju, hoolimata sellest kui paragrahv, mille alla see tegu kvalifitseerub, on pealtnäha väheoluline.

Piltlikult öeldes keerasime toimikute paki oma laual tagurpidi, kõige peal on olulisemad asjad ja kuhja alla lähevad need, mis on prioriteetsuse järjekorras viimased.

Samuti oleme üha enam rõhku pannud taastava õiguse kohaldamisele, mille eesmärk on kannatanule tagasi anda õigusrahu ja mõjutada kurjategijat selliselt, et ta meie juurde enam ei satuks. Taastava õiguse kohaldamine on kindlasti ressursimahukam ja aeganõudvam, kuna tegemist on n-ö rätsepaülikonnaga ja tähendab, et sama ajaga jõuab lahendada vähem asju kui muidu jõuaks. Siiski olen kahe käega selle poolt, et tegeleme toimepanijaga parem üks kord põhjalikult kui jäämegi teda ikka ja jälle kohtama. Alaealiste osas on see juba reegel ja meie igapäeva praktika ning tulemused on siin väga head. Vaid üksikud noored satuvad meie juurde tagasi. Ka muudes asjades võiksime selle peale rohkem mõelda, sest taastav õigus ei ole piiratud vanuse või kuriteoliigiga. Seda võib kohaldada ka paralleelselt kriminaalkaristusega, vangistusega. Põhimõtteliselt on taastava õiguse kohaldamine võimalik ükskõik millise kuriteo korral, kui selleks on valmis kannatanu ja toimepanija.  Ilma juurde tagasi tulles - et pilvi oleks vähem, on tähtis, et inimestel kes siin töötavad oleks hea olla. Mul on hea meel, et kadumas on arusaam justkui prokurör peaks olema murdumatu nagu kivi. Me kõik oleme lõpuks inimesed ja enda füüsilise ja vaimse tervise eest seismine on esimene eeldus selleks, et me suudaksime oma tööd teha. Prokuratuur on siin oma inimestele üha enam toeks.

Taastava õiguse kohaldamine on kindlasti ressursimahukam ja aeganõudvam, kuna tegemist on n-ö rätsepaülikonnaga.

Millise tuntud inimese mistahes ajastust sooviksid prokuratuuri tööle tuua ja millisele ametikohale?

Kui mul oleks võimalus ringkonda ükskõik milline tuntud inimene homsest tööle võtta, siis pakuksin seda kohta ehk mõnele prokuratuuri tulisele kriitikule. Lihtne on kritiseerida, tihti tahaks aga öelda - tulge ja tehke ise paremini! Iga kohtupäev on nagu lõpueksam, kus seisad turmtule all. Samal ajal ka terava avalikkuse tähelepanu all, kus arvajaid on palju igas leeris. See on töö, kus on võimatu kõigile meeldida. Keegi alati kritiseerib. Prokurör esindab küll prokuratuuri, kuid pildis on ta ikka oma näo ja nimega. Enamus inimesi sellega toime ei tuleks.

Kas 2002. aasta prokuratuur oleks rahul 2022. aasta prokuratuuriga ning milline võiks olla prokuratuur 2042. aastal?

Lõpetuseks tuleb aga tõdeda, et kui küsida, kas 2002. aasta prokuratuur oleks tänase prokuratuuriga rahul, siis ei usuks kahekümne aasta tagune prokuratuur oma silmi, vaid arvaks, et tegemist on imedemaa või ulmefilmiga. Usun ja loodan, et ehk tänane prokuratuur võiks vaadata 2042. aasta prokuratuuri samasuguse uhkuse ja imetlusega.  

autor
Saskia Kask

Saskia asus prokuratuuri tööle 2003. aastal abiprokuröri ametikohale. Aasta hiljem sai temast Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör. Saskia tegeles pikalt laste vastu suunatud kuritegude uurimisega. Aastani 2018 juhtis Saskia Põhja ringkonnaprokuratuuri narko-, organiseeritud ja raskete kuritegude osakonda. 1. jaanuarist 2019 asus ta ametisse juhtivprokurörina Põhja Ringkonnaprokuratuuri etteotsa. Saskia piirdus juhtivprokurörina ühe ametiajaga ning alates 2024. aasta 1. jaanuarist on ta Viru ringkonnaprokuratuuris ringkonnaprokurör.