Kas prokuratuuris on hea töötada?

Oleme prokuratuuris igal aastal mõelnud aina rohkem sellele, milline on meie organisatsioon tööandjana ning milline on meie väärtuspakkumine oma töötajatele. Tööandja väärtuspakkumine on muutunud aina olulisemaks teemaks, sest tööturu suund ei ole ammu enam selline, kus vaid tööandja valib endale töötajaid. Samavõrd valivad töötajad endale tööandjat. Seetõttu on oluline just organisatsiooni seisukohalt mõelda läbi, mida meie tööandjana pakume. Seda nii selleks, et leida uusi motiveeritud töötajaid, kui ka selleks, et hoida olemasolevaid.

Eelmisel aastal küsisime esimest korda kõigi töötajatega läbiviidud arenguvestlustel muuhulgas ka seda, mis on meie enda töötajate arvates prokuratuuri kui organisatsiooni tugevused. Personalitalitusele laekus lehekülgede viisi märksõnu, mis andis kinnitust, et meil on tööl inimesed, kes väärtustavad samu asju, ning esindatud on nii kõvade kui ka pehmete väärtuste pool.

Töötajad ei vali tööandjat enam pelgalt palga pärast. See on kindlasti oluline tegur, aga täpselt sama oluliseks või isegi veel olulisemaks peetakse ka töö sisu, inimesi, kellega koos tööd tehakse, nende inimeste professionaalsust ja kogemusi, asutuse pakutavaid koolitusvõimalusi ning kindlasti ka paindlikkust ja stabiilsust.

Prokuratuuris on kokku täpselt 300 teenistuskohta, millest 193 moodustavad erinevad prokuröride ametikohad. Prokuröride keskmine tööstaaž on 15,5 aastat. Arvestades staaži pikkust ning kolleegide arvu, on mõistetav, miks oma asutuse töötajad hindavad kõrgelt just inimesi ning nende suurt kogemustepagasit ja professionaalsust. Tunnustame igal aastal ka oma parimaid töötajaid ja hindame pikaajalist töösuhet. Mis aga peamiselt seob asutuses töötavaid inimesi, on kindlasti just tehtava töö sisu – prokuratuuris töötades on võimalus anda panus turvalisuse loomisele ühiskonnas ning teha seejuures huvitavat, tähendusrikast, eesmärgipärast ja missiooniga tööd.

"instagrami konto piirilinnaprox"
Vaata Narva tööl käiva tallinnlase instagramimärkmeid kontolt piirilinnaprox

Lisaks inimestele, kellega iga päev koos töötatakse, on paljud prokuratuuris töötavad inimesed toonud asutuse tugevusena välja ka asutuse pakutavad koolitusvõimalused. Kuna meile on väga oluline meie töötajate areng ja karjäärivõimalused, siis arvestame enda töötajate koolitussoovidega ja pakume neile laialdasi võimalusi täiendkoolitusteks. Kuna oleme ka mitmete erinevate rahvusvaheliste võrgustike liikmed, siis tekib pidevalt võimalusi saata enda töötajaid õppima erinevatesse välisriikidesse. 2019. aastal korraldas prokuratuuri personalitalitus kokku 62 grupikoolitust. Erinevatel koolitustel osales 177 prokuröri ja 86 muud töötajat. Koolitustel oli aasta jooksul kokku 1502 osalust, mis on üsna märkimisväärne ning tähendab, et keskmiselt oli iga prokurör aasta jooksul koolitusel seitse tööpäeva. Lisaks käidi 2019. aastal välislähetuses 228 korral 28 eri riigis, mis piltlikult tähendab, et peaaegu iga tööpäev omandas keegi uusi teadmisi mõnes välisriigis.

Prokuratuuris töötades on võimalus anda panus turvalisuse loomisele ühiskonnas ning teha seejuures huvitavat, tähendusrikast, eesmärgipärast ja missiooniga tööd.

Aina enam muutuvad töötajate jaoks olulisemaks aga ka sellised märksõnad nagu paindlikkus, kaugtöö ja kodukontor. Karjäärivõimaluste soodustamiseks oleme juba mitu aastat soosinud asutusesisest rotatsiooni. Tööandjana on meile oluline, et meie töötajad saaksid teha tööd just endale sobivas piirkonnas, ning kõigi võimaluste piires püüame arvestada töötajate soovidega töötegemise asukoha osas. Hea näide on praegu Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakonnas töötav ringkonnaprokurör, kes asus tööle Virumaale. Kodu Tallinnas ei saanud aga takistuseks soovile panustada ringkonnaprokurörina kuritegevusevastasesse võitlusesse Virumaal. Kodu on prokuröril endiselt pealinnas, kuid ligi 210-kilomeetrine vahemaa töökohaga ei ole tänapäeval enam takistus. Asutuse toetus võimalusel teha kaugtööd, pakkudes erinevate digilahenduste kaudu võimalusi paindlikuks tööajaks, on just praegu peamine märksõna. Ega muidu oleks prokuröril võimalik osaleda hommikul kell 10 üldmenetluse istungil Harju Maakohtus ning samal päeval kell 13 juba arutada vahistamistaotlust Narva kohtumajas.

Piirilinna prokuröri tööl ja tegemisel saab just kaugtöö soosimise kaudu hoida silma peal ka Instagramis:  piirilinnaprox

2021. aasta peamine märksõna prokuratuuri personalitalitusele on just atraktiivsus tööandjana. Plaanime käesoleval aastal tegeleda meie tööandja kaubamärgiga just selleks, et leiaksime endale parimad töötajad erinevatele ametikohtadele, ning muidugi ka selleks, et hoida praegusi töötajaid, pakkudes neile parimat töökeskkonda ja võimalusi laialdaseks eneseteostuseks.

KOMMENTAARID
6 prokuratuuri töötaja kogemused

"sõnapilv"Prokurör Sigrid: „Minu esimene kokkupuude prokuröritööga oli praktika Viru Ringkonnaprokuratuuris. Pean ütlema, et mul on kohe praktikandina prokuratuuri sisenedes olnud au õppida inimestelt, kes teevad oma tööd südamega, kelle väärtused, eetika ja moraal on õiges kohas ning kes on aastaid olnud suurepärased kaasteelised. Seega eelkõige saan öelda, et mind on prokuratuuris hoidnud inimesed, kellega koos seda tööd teha. Töö prokurörina ei ole ühelgi päeval rutiinne ja samasugune, erinevad tahud kriminaalmenetlustest ja rõõm ühiselt saavutatud võitudest väga keerukates menetlustes, mis aeg-ajalt kestavad aastaid, on olnud üks põhilisi motivaatoreid töös ja põhjus, miks mul pole kordagi tekkinud tahtmist valdkonda muuta. Kuigi võib tunduda, et prokurör on oma töös kohtusaalis seistes üksi, siis tegelikult on eduka kohtuasja taga väga suur meeskond, kelle panus on ülioluline. Professionaalsed koostööpartnerid ja võimalus töötada oma ala tippspetsialistidega ei anna võimalust manduda, vaid pigem loob võimalusi pidevaks arenguks ja enesetäiendamiseks.“ 

Konsultant Siret: „Esimesel tööpäeval Riigiprokuratuuri maja koridorides kõndides valdas mind erakordne tunne, justnagu oleks koju jõudnud. See tunne on püsinud tänaseni. Väga võimekad ja kogenud kolleegid on olnud toetavad ja neilt on väga palju õppida. Loodan, et suudan iga tarkusetera talletada ja seeläbi lihvida oma oskusi veel paremaks. Just inimesed meie ümber mängivad olulist rolli selles, kas töö meeldib või mitte. Selles osas ei ole minu praegusele kollektiivile vastast, kuna tunnen igapäevaselt, kuidas kolleegid mind väärtustavad ning et minu tööd ja panust hinnatakse kõrgelt. Lisaks ei saa alahinnata töö mitmekülgsust, mis ei lase kunagi igavust tunda. Iga päev on täis uut ja veel tundmatut ning see omakorda hoiab meele erksana.“ 

Prokurör Ene: „Ma ei ole kunagi pidanud kahetsema oma valikut ja prokuratuuris on mind hoidnud võimalus teha seda, mis mind tõeliselt köidab – otsida ja leida tõde ning aidata inimesi. Teha seda koos pühendunud ja tarkade kolleegidega, kellel on ühine eesmärk, kindel aumeel, suur süda ja usk headusesse. Seda kõike hoolimata töö pingelisusest, tagasilöökidest ja valusatest õppetundidest.“

Talituse juhataja Laura: „Prokuratuuris on mind kindlasti hoidnud eelkõige meie inimesed, suurepärased töötingimused ja töökeskkond. Prokuratuur on väga hea tööandja, kuna hoiab oma häid inimesi ning toetab igati töötajate arengut. Pakutakse väga palju koolitusi, tullakse vastu, kui keegi soovib valdkonda/ametikohta vahetada, ja väga palju arvestatakse töötajate arvamusega. Kõige rohkem hindan ma prokuratuuri juures siiski inimesi ja seda, et võid alati oma küsimuse, mure või probleemiga kolleegide poole pöörduda ja saad alati abi või nõu, kuidas edasi minna. Minu jaoks on see väga oluline.“

Prokurör Enge: „Prokuratuuri juures hindan ma kõige enam kindlasti  kindlustunnet. Kuna olen juba nii pikki aastaid töötanud selles asutuses, siis on asutusest ja kollektiivist saanud head teekaaslaed igapäevaelus. Kolleegi toetav õlalepatsutus ja tunnustav sõna on hindamatu väärtusega. Mind on prokuratuuris hoidnud ka asjaolu, et prokuratuuri väärtused, kõik, mida üks prokurör endast minu jaoks kujutab, on mulle kaasa antud maast ja madalast koduse kasvatusega. Minule on see midagi nii omast ja loomulikku.“

Prokurör Alan: „Meeldib see, et Narva kollektiiv on vinge ning toetav. Kõigil on väga kirju taust, mis lööb eriti välja koosolekutel kaasuste arutamistel. Lisaks võimaldatakse teha kaugtööd, mis praeguse pandeemia mõttes on väga hea, kuigi rongisõidud Narva on kindlasti omaette kogemus ning rongsõit läheb üllatvalt kiirelt, kui samal ajal tööd teha. Samuti on Narva kohtumaja kohtunikud erilised ning uuenduslikud sellepoolest, et nad eelistavad istungeid pidada virtuaalselt, mis minule loomulikult väga sobib, ning saan suurema osa istungeid peetud Tallinnast või Narvas kabinetist. Näiteks hiljuti oli juhus, kus sõlmisin süüdistatavaga kokkuleppe hommikul kell 11 ja saatsin asja kohtusse. Kohus võttis minuga juba kell 15 ühendust ja tegi ettepaneku teha istung kell 16:00 ära. Selline kiirus oli minu jaoks üllatav, eriti kui ma polnud varem kohtu poole pöördunud sellise ennetava palvega.“

autor
Marianne Tiigimaa

Marianne Tiigimaa on Prokuratuuri personalitalituse juhataja. Lisaks sellele, et ta vastutab kogu prokuratuuri personalivaldkonna toimimise eest, on ta ka Euroopa Justiitskoolitusvõrgustiku kontaktisik. Tema võimeid, oskusi ja panust hinnatakse kõrgelt kõikjal ning võib kindel olla, et kui Marianne midagi ette võtab, on edu garanteeritud. Prokuratuuriga liitus ta 2009. aastal, mil temast sai personalitalituse nõunik. Kolleegid on Marianne koguni kaks korda aasta ametnikuks valinud - 2016. ja 2021. aastal.