Kohanemine peab jätkuma

Liialdamata võib öelda, et 2020. aasta oli eriline. Eriline teravdab tähelepanu, sunnib küsima, miks, ning ennast kokku võtma, et harjumatuga toime tulla. Seda parema meelega nendin, et me tulime toime, töö ei jäänud seisma ning kõik edasilükkamatu sai tehtud.

2020. aastal pakkus kõige suuremat rõõmu Pärnu prokuratuuritöötajate uutesse ruumidesse kolimine. Tundub uskumatu, kuid seni puudusid Pärnu prokuröridel menetlusruumid ning vaid vähestel oli võimalus töötada omaette kabinetis. Uued ruumid pakuvad turvalisust, rohkem süvenemisvõimalust ning nüüdisaegset töökeskkonda. Kolimine oli planeeritud aprillikuusse, kuid see ei olnud ilmselt ainus plaan, mis märtsis alanud tervisekriisi tõttu luhtus. Kuigi paljudele meist oli 1997. aastast prokuratuuri kasutuses olnud maja, ajaloost tuntud endise raudteelaste ühiselamuna, aastatega väga armsaks saanud, ei igatse meist keegi tagasi. Aastatepikkuse hea töö ja panuse eest töötingimuste parandamisse teenis Lääne haldustalituse juht igati teenitult kolleegidelt aasta ametniku tiitli.

"kiisu"
2020. aastal alustati Lääne piirkonnas katsetust kriminaalasja lõpetamisel seatud rahalise kohustuse suunamiseks kohalikele MTÜ-dele.

2020. aasta oli Lääne Ringkonnaprokuratuurile hea aasta, sest keegi ei lahkunud töölt. Juurdetulijaid oli kaks – Maarja Gustavson hakkas tegelema lähisuhtevägivalla kuritegudega ja Liset Rohi alaealiste asjadega. Lootsime uutelt kolleegidelt tuge just nendes valdkondades ning seda mitte asjatult – aasta lõpus tulemusi kokku võttes selgus, et jõudsime üle pooltel juhtudel võtta alaealise kannatanuga lähisuhtevägivalla kuritegudes menetlusotsuse vastu vähem kui kolme kuuga ning parandasime pisut ka alaealiste asjade lahendamise kiirust. Ka üldine menetluskiirus prokuratuuris olevates asjades kasvas – 78% asjadest sai prokuratuuris menetlusotsuse vähem kui nelja kuuga. Prokuratuuris lahendamist ootavate asjade hulk vähenes rohkem kui kolmandiku.

Kui 2019. aastal oli põhjust tunda muret alaealiste üha kasvava kuritegevuse kasvu pärast, siis eelmine aasta näitas, et tervisekriisis oli ka üht-teist head, nimelt vähenes alaealiste kuritegevus ning prokuröridel tuli tegeleda 137 kuriteo toimepannud lapsega varasema 200 asemel.

2020. aastal saatsime kohtusse kriminaalasja, kus toimus rahvusvahelise mõõtmega narkovedu, ning kriminaalasja, kus välismaalased olid seadnud kanepikasvatuse sisse lausa kohapeal.

Kui veel tervisekriisi mõjudest rääkida, siis seda digitaalsuse ja kaugtöö võtmes. Olukorras, kus näost näkku kohtumine ei olnud turvaline, ei jäänud töö seisma ning kohtuistungil osaleti vajadusel köögilaua tagantki. Prokuröride valmisolek IT-lahenduste kasutuselevõtmiseks oli isegi suurem, kui selleks esialgu teadmisi, oskusi ja võimalusi oli. Seega võib öelda, et digitaalsete töövahendite leidlikuks kasutamiseks andis eelmine aasta suurepärase võimaluse.  

"Heda"
Haldustalituse juht Heda Aas pälvis Pärnu uue maja valmimiseni viinud pingutuse eest kogu prokuratuuri tunnustuse.

Kahjuks ei möödu ükski aasta raskete kuritegudeta. Lääne-Eestis, meie tööpiirkonnas, kaotas eelmisel aastal kuriteo tõttu elu 12 inimest. Seda on liiga palju. Aasta algas traagilise juhtumiga Saaremaal, kus joobes juhi põhjustatud sõidukite kokkupõrkes kaotas elu kolm inimest, ning kogu Eestit vapustas juunikuus Lihulas toimunud tulistamine, kus hukkus kaks inimest. Mõlemad kriminaalasjad on praegu jõudnud kohtusse. Need sündmused ei ole mitte ainult raputanud kohalikku kogukonda ja vähendanud turvalisusetunnet, need sündmused on viinud oluliste küsimusteni, mis sunnib vaatama üle senise praktika ja vajadusel seda ka muutma. 

Aasta kokkuvõttes on põhjust heita pilk ka tööle, mille planeerimise eest me vastutame. Töö võitluses narkokuritegevusega ei katkenud ka 2020. aastal. Meie eesmärk on vähendada narkootikumide kättesaadavust ning võtta kurjategijatelt kuriteoga teenitud tulu. 2020. aastal saatsime kohtusse kriminaalasja, kus toimus rahvusvahelise mõõtmega narkovedu, ning kriminaalasja, kus välismaalased olid seadnud kanepikasvatuse sisse lausa kohapeal. Mõlemas on kohus langetanud süüdimõistva otsuse. Oleme meie piirkonda läbiva Via Baltica tõttu transiidikoridor ning olulisel kohal on koostöö Politsei-ja Piirivalveameti kõrval ka Maksu-ja Tolliametiga, seda nii aktsiisipettuste avastamisel kui narkootikumide läbiveo tuvastamisel. Ühe eduka näitena saab tuua välja kriminaalasja nr 1-20-6195, kus tõkestati 9,6 miljoni salasigareti jõudmine mustale turule ning nõuti välja riigile jõudma pidanud aktsiisimaks.

Lääne Ringkonnaprokuratuuri parimat prokuröri iseloomustab kogukonnakesksus.

2020. aastal kasvas varavastaste kuritegude arv. Endiselt annavad tooni internetikelmused, millest antakse küll politseile usinalt teada, kuid kuritegude avastamine on internetiavarustesse kaduvate jälgede tõttu keeruline. Me teeme siin paljude riikidega rahvusvahelist koostööd ja selle tulemusena on näidata ette ka töövõit, kus kannatanu sai tagasi kelmide väljapetetud rohkem 86 tuhat eurot.

Üks Lääne piirkonna olulisemaid maksupettuse uurimisi tõi riigituludesse mitusada tuhat eurot. 

Prokuratuur valib igal aastal endi seast parimad, kes on jäänud silma suurema tööpanusega. Lääne Ringkonnaprokuratuuri parimat prokuröri iseloomustab kogukonnakesksus. Saaremaa ringkonnaprokurör Rainer Amur on kogukonnaprokuröri tööga ning oma maakonna kuritegevuse sõlmpunktidele reageerimisega, olgu see siis kriminaalasjade kohtusse viimine, ametkondadevahelise koostöö vedamine või küberkuritegude konverentsi korraldamine, näidanud, et prokurör saab ühiskonna valupunktide lahendamisel kaasa rääkida ja paljutki ära teha. Rainer oskab turvalisema ühiskonna nimel inimesi kaasata ning teda tunnustati Lääne Ringkonnaprokuratuuri parima prokuröri tiitliga.

2021. aasta on juba näidanud, et muutustega kohanemine peab jätkuma. Lääne Ringkonnaprokuratuuri ootab kevadel ees osakondade ümberkujundamine eesmärgiga viia kogukonnakuritegevusega tegelevad prokurörid ühtse juhtimise alla ning toetada raske ja peitkuritegevusega tegelevate prokuröride tööd senisest enam. Selleks soovin kõigile Lääne Ringkonnaprokuratuuri töötajatele rahulikku meelt ja kannatlikkust.

autor
Kristine Tamm

Kristine Tamm on prokuratuuris töötanud üle 20 aasta. Ta alustas tudengina ja on kasvanud läbi kõikide prokuröri astmete ning oma karjääriteel ka Lääne Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör rollis olnud. Tema osa on suur selles, et kannatanute kaitseks on käivitatud tihe koostöö naiste varjupaikade ja lastekaitsjatega. 2023. aastast alates on Kristine riigiprokurör.