"kodukontor"
Kevad murdis arusaama, et referendid ja tugisteenistujad kaugtööd teha ei saa.

Läbi aasta on suur eesmärk olnud töötajate rahulolu ja töötingimuste parandamine

COVID-19 on sellel aastal mõjutanud iga meie töötajat. Organisatsioonile on see siiski toonud kaasa ka positiivset ning kiirendanud nii mõndagi protsessi. Näiteks on haldusosakond võtnud kasutusele erinevad lahendused, et tagada teenistujatele täisdigitaalsed kohtumisvõimalused nii koosolekuteks kui ka koolitusteks. Samuti on tagatud nende lindistamine ja järelevaatamine. See on teinud koolitustel osalemise mugavamaks väga paljudele töötajatele, kes ka tulevikus ei pea näiteks ainult koolituse tarbeks kohale sõitma ja saavad seda nautida kodust või kabinetist.

Samuti on muutunud palju iseenesestmõistetavamaks ja paindlikumaks kaugtöö tegemine. Kui varem valitses arusaam, et referentidel ja teistel tugiteenistujatel ei ole see võimalik, siis 2020. aastal tõestasime vastupidist ning praktika on täielikult muutunud.

Lisaks eelnevale oleme uuele tasandile ja tänapäeva liikunud erinevate hääletuste ja oma töötajate kaasamisega. Tänu RiK-le oleme valinud aasta parimaid, komisjonide liikmeid ja kaasanud oma töötajad teistesse arvamuse andmise kooslustesse. Eelmisel aastal koostatud prokuratuuri toimepidevuse plaani katsetati, täiendati ja veebruaris Põhja ringkonnas õppusena ka treeniti. Samuti on valminud iga piirkonna kriisikohvrid, mis peaksid kriisiolukorras meie tööd toetama.

Ühe suure plaanina käivitasime 2020. lõpus infohaldustalituse eestvedamisel dokumendihaldussüsteemide ühtlustamise projekti, mis valmimisel peaks muutma töö piirkondades ühtlasemaks ning lihtsustama kodanike jaoks prokuratuuri poole pöördumist. Teise suure projektina alustas haldusosakond asutuse analüüsi projektiga. Nimelt on plaan kõrvaltvaataja pilguga vaadata otsa prokuratuuri kui organisatsiooni efektiivsusele ning veelgi tõhusamaks muutmisele. Projekti tulemused selguvad 2021. aastal. Muutuvad olud kuritegevuse registreerimisel ning kuritegevuse struktuuris on toonud kaasa olukorra, kus peaksime täpsemalt mõtlema läbi ka oma tulevikuperspektiivi ning selle, millist kompetentsi vajame tulevikus. Seda loodamegi analüüsiprojekti kaudu saavutada. Projekti kaasatakse meie asutuse töötajaid, kellega toimuvad fookusintervjuud.

Muutuvad olud kuritegevude registreerimisel ning kuritegevuse struktuuris on toonud kaasa olukorra, kus peaksime täpsemalt mõtlema läbi ka oma tulevikuperspektiivi ning selle, millist kompetentsi vajame tulevikus.

Läbi aasta on suur eesmärk olnud töötajate rahulolu ja töötingimuste parandamine nii vaimse tervise toetamise kaudu erinevate koolituste ja nõustamise pakkumise abil kui ka tervisepäevade süsteemiga. Lisaks eelnevale on personaliosakond võtnud fookusesse prokuratuuri atraktiivsuse tööandjana ning kaubamärgi tugevdamise. Sellest saab täpsemalt lugeda Marianne Tiigimaa artiklist. Lisaks oleme uue metoodika alusel viinud igal pool läbi töökeskkonna riskianalüüsid ning tulemustest lähtuvalt parendanud töötingimusi.

Kuigi sellel aastal ühisüritusi pidada ei õnnestunud, siis vedas prokuratuuril aastapäevapeo läbiviimise ajaga ning enne COVID-19 haigestunute arvu kasvu saime korraldada oma töötajatele Fotografiskas meeleoluka aastapäevaürituse.

"Prokuratuuri maja Pärnus"
Prokuratuuri Pärnu osakonna uus asukoht aadressil Õhtu Põik 5.

Sellel aastal valmis Pärnus uus hoone, kuhu kolis ka prokuratuur. Haldustalituse juhi Heda Aasa eestvedamisel on valminud tööruumid, mis on töised ja väärikad, kuid samas ka soojad ja kodused. Remonte ja hoonete parendamist toimus nii mitmeski piirkonnas. Näiteks toimus remont finants- ja varahaldustalituse juhtimisel Riigiprokuratuuris ja Viru piirkondliku haldustalituse eestvedamisel Jõhvis. Praegu käivad veel tööd Rakveres uutesse tööruumidesse kolimise tarbeks. Riigiprokuratuuris on valminud ka väärikas ajalootuba, mida on oodatud külastama kõik prokuratuuri töötajad ning väliskülalised.

Prokuratuur on andnud panuse ka päris mitmesse välisprojekti, millest enamus on seotud tehisintellekti arendamisega õiguse valdkonnas ning näiteks ka lapspornosaitide blokeerimisega. Sisu mõtestavad oma ala asjatundjad, haldusosakond toetas projekti kirjutamise ja rahastustaotluste ettevalmistamisega. Lisaks sai alguse Balti riikide suurprojekt, mis keskendub koolitustele ja prokuröride kompetentsi parandamisele majanduskuritegude valdkonnas.

autor
Kristi Hallas

Kristi Hallas on Prokuratuuri haldusdirektor. Tema vastutab, et kogu prokuratuur toimiks täna ja ka tulevikus nii nagu peab. Prokuratuuriga liitus ta 2018. aastal, mil asus Riigiprokuratuuri arendusnõuniku ametikohale. 2019. aastal valis prokuratuur Kristi aasta üllatajaks.