Mida siit lugeda saab?

Aastaraamatu toimetuskolleegium jõudis tänavu seisukohale, et prokuratuuri eelmine aasta tuleb kokku võtta kõige olulisemat silmas pidades. Seetõttu panime digitaalsele paberile kirja kümme küsimust.

Küsimused
  1. Kui peaksid iseloomustama enda ringkonna/osakonna möödunud aastat ühe muusikapala, raamatu või filmiga, siis millisega ja miks?
  2. Millise superkangelase võime kuluks prokurörile korruptsiooniasjade menetluste juhtimisel enim ära? 
  3. Kuidas selgitada kolmeaastasele lapsele, mis tööd prokurör teeb?   
  4. Millal on prokurör õnnelik?  
  5. Milline on parim (tõsieluline) anekdoot, mida prokuröritööst tead?
  6. Kui peaksid enda ringkonnale/osakonnale mõtlema tunnuslause (või valima selle olemasolevate tuntud brändide tunnuslausete seast), siis mis see olla võiks?
  7. Milline kehaosa on prokuratuur ühiskonnas?
  8. Kuidas iseloomustaksid oma ringkonna/osakonna eelmist aastat ilmateatena?
  9. Millise tuntud inimese mistahes ajastust sooviksid prokuratuuri tööle tuua ja millisele ametikohale?
  10. Kas 2002. aasta prokuratuur oleks rahul 2022. aasta prokuratuuriga ning milline võiks olla prokuratuur 2042. aastal?

Saatsime need ilma täiendavate juhiste ja piiranguteta Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurörile Gardi Andersonile ning jäime käsi kokku hõõrudes põnevaid vastuseid ootama.

Kui peaksin Viru ringkonnaprokuratuuri 2022. aastat iseloomustama laulu või filmiga, võiksid need olla Hoia, Jumal, Eestit, sest muuhulgas ütlevad selle laulu sõnad: „Õnnista me rahvast, saada kosumist. Puhasta meid kurjast, anna kasvamist.“ Prokuratuur tegutseb iga päev selle nimel, et kuritegevust vähem oleks, kurjategijaid saaksid mõjusa kohtlemise osaliseks ning kannatanutele kuriteoga tekitatud kahju maksimaalselt heastada ja õigusrahu taastada. Eelmine aasta jätkus Viru piirkonnas Justiitsministeeriumi ja Victim Support Europe projekt kuriteoohvrite kaitseks Eestis, mille eesmärk on kannatanu vajaduste parem märkamine, kaardistamine ja individuaalsetest vajadustest lähtuv kaitse.

Prokuratuur tegutseb iga päev selle nimel, et kuritegevust vähem oleks, kurjategijaid saaksid mõjusa kohtlemise osaliseks ning kannatanutele kuriteoga tekitatud kahju maksimaalselt heastada ja õigusrahu taastada.

Filmidest iseloomustaks meid hästi Rocky, sest vaatamata mõningastele tagasilöökidele erinevates kriminaalmenetlustes seisame tugevalt võiduka lõpuni põhimõtete ja õigluse eest, nagu laulusõnadeski "Rahu, töö ja kainus olgu Eesti kroon". Nii viisime Riigikohtuni küsimuse, mis tõi õigusselgust eluaegset karistust kandvate vangide karistuse kandmisaja algusaja osas, samuti saime Riigikohtult juhiseid, millisel juhul on võimalik ja vajalik kannatanu kaitsest lähtuvalt ütlusi deponeerida.

Kõik prokurörid on mõneti justkui superkangelased, kuid kui me saaksime endale mõne raamatu- või filmikangelase võimeid valida, oleksid oskus mõtteid lugeda, võime Harry Potteri kombel valesid ära tunda ning läbinägelikkus, et eristada olulist ebaolulisest ja teha õigeid otsuseid, mitte lasta end sireenide laulust eksitada, kindlasti kasulikud ja teeksid meie igapäevatöö lihtsamaks. Supervõimete läbi saab ka kolmeaastasele prokuröritööd selgitada, sest prokurör aitab iga päev pahasid tegelasi võita ja headeks muuta.

Prokurör on õnnelik siis kui ta ise otsustab õnnelik olla ning see tähendab, et prokurör on iga päev õnnelik. Õnn on sisemine tunne.

Õiguskaitse kohta räägitakse mitmeid lugusid ja naljandeid. Kas te teate, mille poolest erineb advokaat prokurörist? Advokaat vaevab ennast oma kliendi tulevikuga, prokurör aga tema minevikuga. Sellest lähtudes võiks Viru ringkonnaprokuratuuri tunnuslause olla laenatud Shakerpeare’i „Hamletist“ „I must be cruel only to be kind“. Samuti iseloomustaks prokuratuuri hästi Apple’i tunnuslause: „Think Different“. Kui meil oleks aga võimalust kestahes inimene mistahes ajastust prokuratuuri värvata, sobiks president Kersti Kaljulaid nõunikuks, sest tema mõtteselgus ja sõnajulgus kaitsevad ühiskonda ja neid, kes end ise kaitsta ei saa. Nõunikuks sobiks samal põhjusel ka president Lennart Meri.

Kui prokuratuuri võrrelda mõne inimese kehaosaga, oleks prokuratuur kael, sest kael on ikka see, kes keerab pea õigesse suunda. Üks sõltub teisest, nii ka prokuratuuri roll ühiskonnas on kõnelda riigi nimel, kannatanute nimel ja seista õiglusriigi eest, aga me ei saa seda teha üksi, vaid ikka koos.

Prokuratuuri roll ühiskonnas on kõnelda riigi nimel, kannatanute nimel ja seista õiglusriigi eest, aga me ei saa seda teha üksi, vaid ikka koos.

Möödunud aastale tagasi vaadates ja seda ilmateatega võrreldes võib öelda, et Viru ringkonnaprokuratuuri ilm oli vahelduva pilvisusega, kohati paistis päike ja kohati sadas vihma. Aeg-ajalt puhus soe ja kerge tuul, kuid peale lõunat võis tuul tõusta paisudes tormiks ja muutudes jäiseks ning siis nii äkki kui tõusis ka vaibuda. Sarnaselt jäävad iseloomustama aastat läbivad sündmused, olgu selleks siis väljakutsed seoses Ukraina agressiooniga, personaliliikumistega või kohtumenetlustega.

2002. aasta prokuratuur oleks väga rahul 2022. aasta prokuratuuriga. 2042 võiks olla prokuratuur ühiskonnas tuntud ja tunnustatud õiguse õiglane kohaldaja ning kannatanute huvide eest seisja. Kindlasti on 2042. aasta prokuratuur loodussäästlikum, sest kogu kriminaalmenetlus on digitaliseeritud ning tõendeid enam asjatult paberil kohtule ei esitata.

autor
Gardi Anderson

Gardi Anderson liitus prokuratuuriga 2010. aastal. Ta alustas konsultandi ametikohal ning on olnud nii abiprokuröri, ringkonnaprokuröri kui ka vanemprokuröri ametikohal. Tema juhtida on olnud peamiselt isikuvastaste ja seksuaalkuritegude menetlused. 2021. aastast on Gardi Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör.