Alaealiste kokkupuude kriminaalmenetlusega

ALAEALISTE VASTANE SEKSUAALKURITEGEVUS

Eesmärk: Ohvristamise lõpetamine (kuritegude avastamine) eelkõige kontaktsetes kuritegudes võimalikult paljude laste jaoks; taasohvristamise vähendamine; kannatanusõbralik ja kiire kohtueelne menetlus.

Mõõdikud: Kontaktsetes kuritegudes süüdistuse saanud inimeste arv. Hinnatakse KarS § 141 lg 2 p 1 ning lapskannatanuga KarS §-d 143, 144 ja 145, 1411 lg 2, 1432 ja 1451. 

"Joonis 1. Süüdistuse saanud isikute arv, 2021-2022"
Joonis 1. Süüdistuse saanud isikute arv, 2021-2022

Kohtueelne menetlus käsitletavates kriminaalasjades kestis 2022. aastal keskmiselt 7 kuud (2021 – 7 kuud), sh  KarS § 141 asjades 6 kuud, § 144 — 6 kuud, § 145 — 8 kuud, § 141¹ lg 2 — 6 kuud, § 143² — 9 kuud ja § 145¹ — 10 kuud. 

"Joonis 2. Süüdistuse saanud isikute arv piirkondade lõikes, 2021-2022"
Joonis 2. Süüdistuse saanud isikute arv piirkondade lõikes, 2021-2022

 

KIIRE KOHTUEELNE MENETLUS ALAEALISTE TOIMEPANDUD KURITEGUDES

Eesmärk: Tagada kiire reageerimine toimepandud teole, abivajaduse hindamine ning vastavate meetmete kasutuselevõtt. 

Mõõdikud: 60% alaealistest kahtlustatavatest menetletakse vähem kui 3 kuuga. 

"Joonis 3. Alaealiste menetluspikkus, 2020-2022"
Joonis 3. Alaealiste menetluspikkus, 2020-2022
autor
Dilaila Nahkur-Tammiksaar

Dilaila Nahkur-Tammiksaar juhib Riigiprokuratuuri järelevalveosakonda. Prokuratuuris töötab ta alates 1989. aastast, mil määrati ENSV Prokuratuuri kantselei inspektori ametikohale. Varem on ta juhtinud ka Viru Ringkonnaprokuratuuri ning töötanud Justiitsministeeriumis erinevatel ametikohtadel. 2002. aastal pärjati ta aasta prokuröri tiitliga.

autor
Helina Uku

Helina juhib igapäevatööna PPA arendusosakonna analüüsibürood. Eelnev ametikoht Riigiprokuratuuri arendusosakonna meeskonnas tekitas temas sedavõrd suure huvi kriminaalmenetluse vastu, et prokuratuuri aastakokkuvõtet jäi ta edasi tegema ka peale prokuratuurist lahkumistki. Ning muidugi on need asutused omavahel niivõrd seotud, et kasu on siiani mõlemapoolne.