Esmane kontakt kannatanuga on usalduse tekkimise mõttes määrav

"Kannatanu hindab menetleja professionaalsust selle järgi, kas menetleja rahuldab tema esmaseid vajadusi. Menetleja tõhus töö ei väljendu üksnes kriminaalasja kvaliteetses menetlemises, vaid ka kannatanu lugupidavas kohtlemises. Eri liiki kuriteo ja eri vanuses ohvrite ning nais- ja meessoost ohvrite ootused sellele, milline on professionaalne kannatanute kohtlemine, on erinevad," seisab 2019. aastal valminud dokumendis.

Kuriteo ohvri vajadustest lähtuvate soovituste kirjeldamisel on eraldi tähelepanu pööratud lastele.

Kõigi menetlejatele mõeldud nõuannetega on võimalik tutvuda dokumendis Kannatanu kohtlemise parim praktika