Kuidas võtaksid sina Tallinnas elades ühendust Kolumbia äripartneriga, et temaga 500 kilo kokaiini ostmises kokku leppida, ehk kuidas suhtlevad organiseeritud kurjategijad omavahel aastal 2022?


Tänapäeval on ammu möödanik aeg, mil sobingut planeerivad osapooled saatsid teineteisele salakirjas tuvipostiga teateid. Niisamuti näevad kriminaalpolitseinikud üha harvem, kuidas hilistel õhtutundidel saavad kaks kurjategijat hämaras silla all kokku, et oma järgmisi pahategusid planeerida. Elu on edasi läinud, niisamuti on konspireeritud suhtluse võimalused arenenud. 

Kui krüptitud suhtlust võimaldavad Signal, WickrMe, Wire, Telegram või WhatsApp on paljudele tuttavad ning telefonidesse paigaldatud, siis seadusesilmade eest oma tegemisi kiivalt varjavaid kurjategijaid taolised laiatarbekaubad ei rahulda. Eks ole ka neile teada, et WhatsAppi omanik Facebook jagab vajadusel kogutud andmeid ka õiguskaitseasutustega. Kurjategijad soovivad täiendavat privaatsust, lisatagatist, et nende kõige mustemad saladused jääkski aegade lõpuni varjule. Ning nad on valmis selle eest ka maksma. 

Kuidas siis suhtlevad kuritegelike ühenduste juhid, rahvusvaheliste narkokartellide liidrid ning organiseeritud kuritegevuse ladvikusse kuuluvad kurjategijad omavahel Anno Domini 2022?

SOCTA 2021 andmeil on organiseeritud kurjategijate seas uute tehnoloogiate, sh krüptitud sidevõimaluste kasutamine võtmetähtsusega. Europol tõdeb koostatud analüüsis, et otspunktkrüpteeringu (end-to-end encryption) lahendused on organiseeritud kurjategijate seas laialdaselt kasutatud, kuivõrd see tagab suhtluse konfidentsiaalsuse ning minimeerib õiguskaitseasutuste sekkumise nende ebaseaduslikku tegevusse. Lisaks kasutatakse oma tegeliku asukoha varjamiseks laialdaselt VPN-lahendusi ning enda andmesideliikluse jälgimise raskendamiseks kasutatakse täiendavalt ka kaasaskantavaid ruutereid. 

Millised on siis kõige populaarsemad kõrgetasemelist krüpteeringut pakkuvad sidevahendid, mis viimastel aastatel on leidnud tee kurjategijate taskutesse ning mida ka Eesti õiguskaitseasutused on läbiotsimistel leidnud?

EncroChat

Üks varasemaid tuntust kogunud krüptitud sideteenust pakkuv lahendus on 2016. aastal tegevust alustanud EncroChat, mis peatselt pälvis Euroopas tegutsevate organiseeritud kurjategijate tulise armastuse. 

EncroChat oli saadaval kasutamiseks spetsiaalselt ümberehitatud Androidi, BlackBerry või Samsungi telefonidel, mille GPS, kaamera ja mikrofon olid deaktiveeritud ning telefoniseadmele oli eelnevalt paigaldatud EncroChati operatsioonisüsteem. Sellist spetsiaalselt ümberehitatud telefoni oli võimalik avada kahte moodi: kui käivitasid telefoni tavapäraselt, siis avanes täiesti tavalisena näiv telefon, ent kui oskasid õigel hetkel koos sisselülitusnupuga ka helinuppu peal hoida, avanes sulle telefonis sügaval varjul olev krüptitud sisemaailm. Lisaks oli seadmele paigaldatud ka n-ö paanikanupp, kus vale PIN-koodi sisestades kustus kogu telefoni sisu automaatselt. 

Hinnanguliselt jõudis taoline kallihinnaline seadeldis EncroChati teenuse eluea vältel enam kui 60 000 kasutaja taskusse, peaasjalikult kõrgetasemeliste narkokurjategijate ja organiseeritud kuritegevuse tippude kasutusse. Selleks, et telefoni kasutada, pidid sa esmalt ostma 1000 euro eest ümberehitatud telefoni ning seejärel maksma 1500 eurot pooleaastase kasutusõiguse eest. Keskmine privaatsust hindav koduperenaine ei soostunud üldjuhul tuhandeid eurosid maksma, et sõbrannadega salajuttu rääkida. Küll aga oli EncroChat hindamatu tööriist sadade tuhandete või miljonite eurode väärtuses narkootikume vahendavate kurjategijate jaoks, kel oli äri kestmise ja kasvamise huvides eluliselt vajalik suhelda võimalikult privaatselt äripartneritega Kolumbia džunglites, Hispaania sadamates või Lääne-Euroopa pealinnades. Nende jaoks oli mõne tuhande euro suurune väljaminek üksnes tavapärane ärikulu. 

Kokku jõudis EncroChat tegutseda neli ja pool aastat, enne kui Euroopa suurimad õiguskaitseasutused pärast mitu kuud kestnud uurimist 13. juunil 2020. aastal selle tegevuse lõpetasid. Operatsiooni tulemusena vahistati Hollandis, Inglismaa, Rootsis, Prantsusmaal ning mujal Euroopas enam kui 1000 kahtlustatavat, konfiskeeriti enam kui kaheksa tonni kokaiini ja 1,2 tonni kristalset metamfetamiini, lisaks peatati 19 narkolabori tegevus, konfiskeeriti ohtralt luksusautosid ning ligi 100 miljonit eurot sularaha. 

Tuleb rõhutada, et EncroChati ei kasutanud tänavanurkadel marihuaanat müüvad diilerid. Nende jaoks piisas n-ö ühekordsetest kõnekaardiga telefonidest (burner phone) või suhtlusrakendustest Signal, WhatsApp jms. EncroChati keskmine kasutajaskond oli kuritegelikus hierarhias märksa kõrgetasemelisem. Ilmestamaks, kuivõrd jõhker oli see maailm, milles igapäevaselt tegutsejad EncroChati oma ebaseadusliku tegevuse varjamiseks kasutasid, on paslik meenutada, et õiguskaitseasutustel õnnestus EncroChati sõnumeid salaja jälgides ennetada enam kui 200 tapmist ning lisaks tuvastas Hollandi politsei EncroChati kaudu edastatud sõnumeid analüüsides Lõuna-Hollandis laohoone, kus oli kokku seitse kaubakonteineritest ümberehitatud helikindlat piinakambrit ühes kõikvõimalike piinamisvahenditega.  


Foto: Politie Landelijke Eenheid


Foto: Politie Landelijke Eenheid


Ehkki 2020 suvel vahistati üle tuhande EncroChati kasutaja, siis kümned tuhanded selle teenuse kasutajad jäid paraku oma argitoimetusi edasi toimetama – sealhulgas rahvusvahelist narkokaubandust kureerima või kuritegelikku ühendust juhtima. Nii mõnigi neist suurekaliibrilistest kurjategijatest, kel esiti meel mõru, pidi tõdema, et pikalt ei tohi äri seisma jääda ning üle maailma laiali pillutud äripartneritega suhtlemiseks tuleb kiirelt leida sama turvaline alternatiiv. 

Sky ECC

Pärast seda kui EncroChat lõpetas 2020. aastal oma tegevuse, asusid paljud selle senised kliendid kasutama Sky ECC teenust. 

Sky ECC oli sarnaselt EncroChatiga kuutasupõhine kõrgetasemelist krüptitud sidevõimalust pakkuv teenus, mis kasutas spetsiaalselt ümberehitatud Nokia, Google’i, Apple’i ja BlackBerry telefone, mille kaamerad, mikrofonid ja GPS oli Sky kõrvaldanud ning saadetud sõnumid kustusid automaatselt pärast lugemist. Sarnaselt EncroChati teenusega oli ka Sky ECC telefonidesse sisse ehitatud n-ö paanikanupp, mis võimaldas kasutajal hädaolukorras kogu telefoni sisu jäädavalt kustutada. Sky ECC reklaamis end toona kui ainsat turul olevat lahendust, mis pakub täielikku konfidentsiaalsust. Tõsi, ka see teenus ei olnud odav.

Sarnaselt EncroChatiga pidi Sky ECCd kasutada sooviv privaatsuseihaleja olema valmis maksma nii spetsiaalselt ümberehitatud telefoni eest kui ka lisaks maksma igakuist sadadesse eurodesse küündivat litsentsitasu. Kuid täielik konfidentsiaalsus ei tulegi kunagi odavalt. 

Oma tegevuse kõrghetkedel kasutas Sky ECC teenuseid enam kui 170 000 inimest, enamasti Euroopas, Põhja-Ameerikas, lisaks ka mitmetes Lõuna-Ameerika riikides, peamiselt maailma ühes suurimas kokaiini tootvas riigis Kolumbias! Lõviosa kasutajatest oli koondunud Euroopa narkotootmise ja -käitlemise keskustesse – 12 000 Sky ECC telefoni kasutati igapäevaselt Hollandis ning 6000 telefoni Belgias, neist omakorda pool Antwerpeni sadama ümbruses. 

Kurjategijad jõudsid Sky ECC teenuseid kasutada kuni 2021. aasta märtsikuu alguseni, mil Belgia, Hollandi ja Prantsusmaa ametivõimude ühisoperatsiooni tulemusena suleti ka selle tegevus. Muuhulgas jälgisid Belgia uurijad Sky ECC viimastel kuudel aktiivselt ka Antwerpeni sadamas tegutsevate kokaiinikaupmeeste sõnumeid ning mullu märtsi lõpus ja aprillis toimunud operatsioonide tulemusena konfiskeerisid Antwerpeni ametivõimud sadamas kokku 27 tonni kokaiini, turuväärtusega ligi 1,4 miljardit eurot! 

Siinkohal tuleb rõhutada, et Sky ECC telefone ei kasutanud üksnes Lääne-Euroopa narkoparunid. Sky ECC telefone leiti muuhulgas ka Keskkriminaalpolitsei kriminaalasjas süüdistatavate R. K. ja O. K., ent ka kriminaalasjas nr 1-20-9022 süüdistatava J. F. valdusest. Kogutud tõenditest nähtus, et Hispaanias elav J. B. varustas tema heaks Eestis kümnete kilode kaupa pimeveebis narkootikume müüvad süüdistatavad salajase suhtluse pidamiseks Sky ECC telefonidega. Paraku ei olnud need telefonid nii privaatsed, kui J. B. lootis. Praegu on tema kaasosalised Eesti kohtutes süüdi mõistetud ning nad kannavad Tallinna Vanglas pikaajalisi vangistusi. Sel teemal kirjutas mullu detsembris pikemalt Eesti Päevaleht. 

Niisamuti leidis Maksu- ja Tolliameti narkotalitus kolm aastat tagasi Tallinnas suures koguses kokaiini müünud M. R.-i  juures kriminaalasjas toimunud läbiotsimiste käigus Sky ECC telefoni. Ent see ei olnud ainukene taoline leid. Ka ühes teises kriminaalasjas kogutud tõenditest nähtus, et varem narkokuritegudes süüdi mõistetud N.K. kasutas oma partneritega suhtlemiseks ja Eestis suuremahulise narkokäitlemise organiseerimiseks just nimelt Sky ECC telefone. 

Väljavõte Maksu- ja Tolliameti kriminaalasja nr 1-21-6612 toimikust

Kuid eelnimetatud näited on pelgalt jäämäe tipp. Ehkki Sky ECC lõpetas õiguskaitseasutuste sekkumise tulemusena oma tegevuse juba pea aasta aega tagasi, siis Europol analüüsib jätkuvalt toona Sky ECC serveritest kogutud andmeid – kokku umbes miljardit sõnumit – ning edastab osalisriikidele regulaarselt uusi tõendeid, mille tulemusena esitatakse kahtlustusi raskete kuritegude toimepanemises üha uutele ja uutele kurjategijatele. 

Mullu The Observeris avaldatud artiklis nentis Daniel Boffey, et Belgia ja Hollandi allilm siiralt usaldas Sky ECC krüpteeringut ning nad lootsid end olevat puutumatud. Operatsiooni tulemusena said õiguskaitseasutused enda valdusesse hindamatut teavet – kuritegelike ühenduste struktuuri, liikmete, narkotransiidi meetodite ja kriminaaltulu peitmise viiside kohta. Selle teabe analüüsimine võtab aega. Seni tuleb Sky ECCd kasutanud kurjategijatel üksnes pinevil oodata, kas ja millal politsei nende uksele koputab. 

ANOM

Pärast EncroChati ja Sky ECC tegevuse lõpetamist ostsid mitmed sel hetkel veel vabaduses olevad kurjategijad endale järgmise analoogset teenust pakkuva seadme – ANOM. 

ANOMi näol oli tegemist EncroChati ja Sky ECCga sarnaneva krüptitud suhtlust võimaldava seadmega, ent kasutajatel oli võimalik krüptitud sõnumeid saata üksnes suletud võrgustikus, st suhtlus oli võimalik üksnes ANOMi kasutajate vahel, tavatelefonidele ei olnud ANOMi seadmete abil võimalik helistada, niisamuti ei olnud võimalik nende seadmetega saata sõnumeid, kasutada sotsiaalmeediat ega külastada veebilehti. Kuivõrd sõnumeid saadeti suletud võrgustikus, siis ei olnud võimalik ka tavaliselt telefonilt ANOMi seadmetele sõnumit saata. 

ANOMi seadmed olid esmapilgul tavalised mobiiltelefonid, ent erinevalt tavalistest telefonidest olid need seadmed enne kasutajatele üleandmist spetsiaalselt ettevalmistatud. Seadmed registreeriti privaatses mobiilseadmete haldamise rakenduses (MDM), mida konfigureerisid ja kontrollisid administraatorid (mis võimaldas muuhulgas vajadusel paluda administraatoril kaaskahtlustatava kinnipidamisel distantsilt tema telefoni sisu kustutada), samuti oli seadmetesse paigaldatud spetsiaalne ANOMi rakendus, mille kaudu said kasutajad omavahel suhelda. Seadme kasutamiseks oli kasutajatel vaja platvormil registreeruda, tasudes litsentsitasu perioodi eest, mil nad soovisid ANOMi seadet kasutada. Rakenduse avamiseks vajutas kasutaja seadmes spetsiaalsele ikoonile, mis välimuselt sarnanes mobiiltelefoni kalkulaatoriikooniga. Rakenduse käivitamisel avanes lisaks programm, mis sarnanes välimuselt ja toimimiselt kalkulaatoriga, ent selles programmis spetsiaalse koodi (s.o arvutustehte) sisestamise järel pääses kasutaja ligi tegelikule ANOMi rakendusele. Asjatundmatu pilgu jaoks ei viidanud seadmes miski sellele, et tegemist võiks olla spetsiaalselt ümber ehitatud ANOMi seadmega, millega saab krüptitud sõnumeid saata. Sõnum võis olla nii tekst, pilt, video või lühike häälsõnum. 

ANOMi seadmed osutusid pärast EncroChati ja Sky ECC tegevuse lõpetamist kurjategijate seas üllatavalt populaarseks. Vähem kui kahe tegevusaasta jooksul jõudis enam kui 12 000 ANOMi seadet enam kui sajas riigis asunud kasutaja taskutesse, sealhulgas osutus ANOM äärmiselt populaarseks Itaalia kuritegelike ühenduste liikmete, motojõukude ning rahvusvahelise narkotransiidiga tegelevate kurjategijate seas. 

Mida selle teenuse kasutajad paraku ei teadnud, oli asjaolu, et ANOMi seadmete kaudu edastatud sõnumid jõudsid hiljem ka FBI töötajateni. Kuueteistkümne riigi osalusel toimunud rahvusvahelise operatsiooni – OTF Greenlight/Trojan Shield – tulemusena koguti pooleteise aasta vältel kokku 27 miljonit sõnumit, milles ANOMi kasutajad arutasid teineteisega avameelselt oma kuritegelikke skeeme. Mullu juuni alguses toimunud vahistamiste käigus peeti kinni pea tuhat kahtlustatavat (ent vahistamised jätkusid ka pärast seda!), konfiskeeriti üle kaheksa tonni kokaiini, 22 tonni marihuaanat, kaks tonni amfetamiine ning lisaks pea 50 miljoni euro väärtuses kriminaaltulu kahtlusega vara . 

Viimase poole aasta vältel on Euroopas sadadele inimestele esitatud süüdistused raskete isikuvastaste ja narkokuritegude, samuti rahapesu toimepanemises ning ebaseaduslike tulirelvade käitlemisega seotud kuritegude toimepanemises. Siinkohal tuleb rõhutada, et teiste ANOMi kasutajate seas on praegu süüdistused saanud ka kokku 28 meest, keda süüdistatakse suures koguses erinevate narkootiliste ainete käitlemises Eestis ja välisriikides. Kohtuistungid on neis kriminaalasjades Harju Maakohtus tänavu kevadel alanud ning kaks meest on ka narkokuritegude toimepanemises süüdi mõistetud. Lisaks on lähiriikidest ANOMi kasutajate kriminaalasjadest jõutud lahenditeni näiteks Rootsi Kuningriigis, kus mullu novembris mõistis Solna kohus kohtuasjas nr B 3041-21 viis meest süüdi saja kilo hašiši, kahe kilo amfetamiini, tuhandete ecstasy tablettide ning mitmete teiste narkootikumide, ent ka tulirelvade ebaseaduslikus käitlemises. Ka nemad kasutasid oma tegevuse konspireerimiseks ANOMi seadmeid, arvates ekslikult, et seeläbi ei suuda õiguskaitseasutused nende ebaseadusliku tegevuse kohta piisavalt tõendeid koguda. Ent võta näpust – nii nagu võtavad organiseeritud kurjategijad kasutusele üha uuemaid tehnoloogiaid oma tegevuse varjamiseks, nuputavad ka õiguskaitseasutused välja erinevaid meetodeid, et kurjategijate valgustkartva tegevuse kohta kohtus esitamiseks tõendeid koguda. Tõsi, selles kassi-hiire mängus on õiguskaitseasutused tihtipeale kurjategijatest paraku samm maas ning kõiki raskeid kuritegusid ei ole võimalik ennetada, kuid ka näiteks EncroChati uurimise käigus enam kui kahesaja tapmise ärahoidmine on suur võit! 

Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et salasobingut planeerivad kurjategijad ei kasuta enam ammu tuviposti, niisamuti on maailma eri otstes paiknevatel osapooltel keeruline silmast-silma kohtumistel kokaiinitarnete osas läbirääkimisi pidada.

Ehkki kurjategijad on lisaks laialt levivatele krüptitud suhtlust võimaldavatele Signali, WickrMe, Wire jt suhtlusrakendustele võtnud kasutusele veelgi enamat privaatsust pakkuvad spetsiaalselt ümberehitatud telefonid, siis õiguskaitseasutuste viimaste aastate ühisoperatsioonid kinnitavad, et ka EncroChat, Sky ECC, Anom või mõni teine analoogne suhtluskanal ei paku kurjategijatele ihaldatud täielikku privaatsusgarantiid. Nii nagu tuvipostiga saadetud salakirjast jääb jälg maha, jääb ka kübermaailmas edastatud salasõnumist uurijatele lahtipuremiseks järele nullidest ja ühtedest koosnev leivapururada ning õiguskaitseasutustel on ka võimekus seda mööda kurjategijate kannul astuda. 

 

s
autor
Vahur Verte

Vahur Verte on prokurör 2010. aasta märtsist. Ta on riigiprokurörina kohtu ette viinud mitmeid Eesti organiseeritud kuritegevuse kurikuulsaimaid nimesid. Tema juhitud kriminaalmenetlustes on süüdimõistva kohtuotsuseni jõutud näiteks Kemerovo, Haron Dikajevi, Andrey Kuzyakini ja nn aserite kuritegelike ühenduste kriminaalasjades, samuti Nikolai Tarankovi tapmise kui ka Eesti esimese fentanüülilabori kriminaalasjas. Lisaks on riigile tagasi võidetud kurjategijatelt mitme miljoni euro väärtuses kriminaaltulu ning Eesti kohtupraktikas esimest korda ka krüptovaluutat. Vahur Verte nimetati 2018 aasta prokuröriks ning 2020 pälvis ta Kriminaalpolitsei teenetemärgi. Alates 2022 jaanuarist juhib Vahur Verte raskete küberkuritegude menetlemist.