Laura Vaik: edu ja jaksu Taavile!

Olin selles kriminaalasjas prokurör menetluse alustamisest kuni süüdistusakti koostamiseni. Tegemist ei olnud esimese kriminaalasjaga, mille menetlus keskendus Keskerakonnale ja Edgar Savisaarele, seetõttu ei olnud see iseenesest üllatuslik. Varasemate menetluste korral ei osutunud aga võimalike süütegude kohta tagantjärele tõendite kogumine võimalikuks.

E. Savisaare (ja A. Kofkini, V. Reiljani, Kunmani, Tuulbergi, Tederi, Keskerakonna) altkäemaksu kriminaalasja korral toimus tõendite kogumine jälitustegevusega ning selle tegi eriliseks see, kuivõrd palju laekus pealtkuulamistega teavet võimalike kuritegude kohta. Jälitustegevus toimus esialgu plaanitust oluliselt kauem, kuna iga pikendatud loa alusel lisandus infot uue kuriteo või mitme kohta. Olime üllatunud ja hämmingus E. Savisaare võimaliku kuritegeliku käitumise ulatusest ja sellest, kuivõrd igapäevane ja loomulik osa Tallinna linna juhtimisel taoline tegevus oli.

Eesti õigussüsteem on jäänud katsetamata küsimuses, kui palju annab õigust väänata ja painutada, ilma et sellele järgneks kriminaalvastutus.

Kuid hoolimata sellest, kui raudkindlad näisid tõendid võimalike altkäemaksukuritegude kohta, paiskas elu E. Savisaart tabanud raske haiguse näol kaardid täielikult segi. See on toonud kaasa rea menetluslikke takistusi, sealhulgas kohtumenetluse venimise ning viimaks ka E. Savisaare kui peamise isiku suhtes menetluse lõpetamise. Samuti on see väga oluliselt raskendanud E. Savisaare endiste kaassüüdistatavate süü tõendamist. Kahjuks on seetõttu jäänud pidamata ka väga põnevad õiguslikud vaidlused, seda näiteks nn reklaamikuritegude osas – Eesti õigussüsteem on jäänud katsetamata küsimuses, kui palju annab õigust väänata ja painutada, ilma et sellele järgneks kriminaalvastutus.

Süüdistust kohtus esindavale Taavile on jäänud raske ülesanne kastanid tulest välja tuua ning tulla toime avalikkuse kõrgendatud tähelepanuga, mida ka enda nahal valusalt tunda sain. Edu ja jaksu Taavile!


Artiklitekogumikus „Teekond tänaseni“ on kirja pandud prokuröride isiklikud mõtted, mälestused ja meenutused mõnevõrra juhuslikult valitud kriminaalasjadest alates aastast 1993 kuni 2019.