Viru Ringkonnaprokuratuuri statistika

Viru ringkonna aasta täis otsimist ja leidmist

Tõe ja õigluse eest võitlemise kõrval võiksid Viru Ringkonnaprokuratuuri 2018. aastat kokkuvõtvalt iseloomustada märksõnad „otsingud ja leidmised“. Niisama ei õnnestunud meil „leida“ midagi ega kedagi, saavutatu on uurijate, prokuröride ja ametnike järjekindla töö tulemus. Kemerovo grupeeringu liikme saatmine väljateenitud seitsmeaastase vangistuse kandmisele ning kriminaaltulu katteks 9000 euro väljamõistmine nõrgestas oluliselt grupeeringu mõjuvõimu ja pärssis arvestataval määral narkootikumide levitamist 210 km pikkusel teelõigul Virumaalt pealinna. Narvas tegutsenud narkoköögi paljastamise järel mõisteti ohtlikule kurjategijale kuueaastane vangistus, võeti ära 3935,3 g amfetamiini ja konfiskeeriti kurjategijate vara üle 30 000 euro. Kohtu ette viidi veel teisigi kuritegelikke grupeeringuid, liidrid kannavad karistust, varad konfiskeeriti. Need on meie möödunud aasta suurimad „leiud“.

Visalt, kuid järjekindlalt on leitud alternatiivseid lahendusi vägivallatsejatega tegelemiseks ja ohvrite kaitseks

Meie sihtmärk ei olnud aga vaid narkokuriteod, vangistamised ja konfiskeerimised. Oluliseks pidasime ka taastavat õigust ja õigusrahu ning -selgust. Liikudes sammhaaval leidsime Virumaal kohalikke vajadusi arvestavaid võimalusi suunata roolijoodikud vangla asemel sotsiaalprogrammidesse, kus tegeletakse mitte tagajärgede, vaid põhjustega. Visalt, kuid järjekindlalt on leitud alternatiivseid lahendusi vägivallatsejatega tegelemiseks ja ohvrite kaitseks.

Otsisime alternatiive karistamisele ka majanduskuritegevuse vallas. Kui äriettevõte pettis EASilt välja miljonieurose toetuse ning nende tegevus ümberlükkamatute tõenditega paljastati, avaldasid kelmid soovi asuda läbirääkimistele. Kaasasime protsessi aktiivselt ka kannatanust EASi ja lõpptulemusena maksid kahtlustatavad kogu saadud toetuse summas 999 999 eurot tagasi. Kriminaalasi lõpetati oportuniteediga ning kahtlustavad kandsid riigituludesse veel 40 500 eurot. Maksma pandi õiglus ja hüvitati kahjud, süüdlased said aru oma teo keelatusest ja äriettevõte tegutseb edasi, olles praegu jätkuvalt tööandja rohkem kui sajale inimesele. Sedapuhku juba ausamal viisil.

Loeme oma õnnestumiseks ka kriminaalmenetlust, mis lõpetati küll kuriteokoosseisu puudumise tõttu, tegelikult aga aitas asja uurimine kaasa olulise kitsaskoha väljatoomisele. Jõhvis tegutsev MTÜ Sotsiaalse Kohanemise Tugikeskus sai puuetega inimeste palkamise eest Eesti Töötukassalt 360 566,24 eurot toetust. Tegelikkuses aga lihvisid nägemispuudega inimesed umbses ruumis puuklotse, mida kellelegi vaja ei läinud. Said paar eurot tasu ka ja sinnapaika kõik jäigi. Selle ürituse organiseerijad panid taskusse kopsaka toetussumma – kõik töötukassa lepingus märgitud tingimused olid formaalselt täidetud. Uurimisel selgus, et juriidiliselt oli kõik korrektne, toetuse saamise kõik eeldused täidetud. Uurijad ja prokurörid kohtusid töötukassa ametnikega. Peeti maha pettuseriskide seminar, kus hinnati riske ja planeeri tegevusi ning leiti, et rahastamise tingimusi ja kontrollimehhanisme tuleb muuta.

Loeme oma õnnestumiseks ka kriminaalmenetlust, mis lõpetati küll kuriteokoosseisu puudumise tõttu, tegelikult aga aitas asja uurimine kaasa olulise kitsaskoha väljatoomisele

Need olid meie aasta „leiud“. Kahjuks ei olnud me 100% edukad otsingute osas. Virumaal kõigi prokurörikohtade täitmine käis 2018. aastal üle jõu. Oleme uhked selle üle, et meie Sigrid Nurm läks tööle Riigiprokuratuuri. Seal ju riigi parimad! Oleme õnnelikud selle üle, et Mari Luuk tuli Riigiprokuratuurist tagasi oma juurte juurde Virumaale ja jätkab siin nüüd ringkonnaprokurörina. Tänan südamest kõiki, kes täitmata ametikohtadele vaatamata on säilitanud sära silmis, usu südames ja jõu jätkata.

2019. aasta hüüdlauseks on meil seekord „Tere tulemast Virumaale, hea kolleeg ja/või kvalifitseeritud jurist!“.

Ene Timmi
Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör