Tööd sai teha mehemoodi

Vaadeldud perioodil oli vähemalt 10 kuud tööl 112 prokuröri (2018 oli see number 132). Oluline erinevus võrreldes eelneva aastaga on põhjustatud eelkõige prokuröride aktiivse liikumisega ringkondade ja ametikohtade vahel. Statistiliselt ei lähe arvesse prokurör, kes poole aasta pealt ringkonda vahetas.

Keskmiselt jõudis 2019. aastal vähemalt 10 kuud ringkonnaprokuratuuris töötanud prokurör ühes kuus menetlusotsuseni 7,7 kahtlustatava suhtes (2018 — 6,3). Kõige enam kriminaalasju ühe prokuröri kohta kuus jõudis lõpliku menetlusotsuseni Viru ringkonnas: 9,7. Võrreldes eelmise aastaga menetleti 2019. aastal kõigis ringkondades rohkem inimesi prokuröri kohta.

Abiprokurörid tegid 2019. aastal lõpliku menetlusotsuse keskmiselt 141 isiku suhtes (2018 — 125). Kõige kõrgem oli lõpliku menetlusotsuse saanud isikute arv abiprokuröri kohta Lääne ja Viru piirkonnas, seejuures Lääne ringkonnas menetlesid abiprokurörid võrreldes eelmise aastaga keskmiselt 58 inimest abiprokuröri kohta rohkem. Lõuna ringkonnas menetleti abiprokuröri kohta keskmiselt 122 isikut, mida on 17 isiku võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Ringkonnaprokurörid menetlesid keskmiselt 45 isikut, (2018 — 38). Sarnaselt 2018. aastale menetleti kõige rohkem isikuid ringkonnaprokuröri kohta Lääne ringkonnas (2019 — 54, 2018 — 41). Samas Viru ringkonnaprokuratuuris menetleti keskmiselt 37 isikut ringkonnaprokuröri kohta. Vanemprokuröride keskmine menetletud isikute arv on aasta varasemaga võrreldes 9 inimese võrra suurenenud (2019 — 24) ning jätkuvalt oli see kõrgeim Lääne piirkonnas (60) ehk ligi kaks korda rohkem kui eelneval aastal.

Mida sisulist selle tööajaga tehti, ja millised olid need menetlusotsused, loe ülevaatest Prokuratuuri tegevus 2019. aastal.