Kolm on kohtu seadus ja kolmas aastaraamat tähendab seda, et oleme koos pannud aluse ühele toredale traditsioonile. Hea tunne on taas otsa vaadata lugudele, mis prokuratuuri inimesi on kõnetanud. Need on lood, mille kaudu oleme muutnud ühiskonda turvalisemaks, andnud kannatanutele teada, et nad võivad meie peale loota, ning saatnud sõnumi elustiilikurjategijatele, et riik on tark ja tugev ning suudab nende kuriteod viia õigusemõistmiseks kohtu ette. Oleme kohaldanud õigust õiglaselt.

Prokuratuuri 100. sünnipäeva aasta oli täis tööd ja vaeva, õnnestumisi ja õppetunde.  

Prokuröride juhitud kriminaalmenetlused ei ole pelgalt kaasused karistusseaduse seminarivihikust. Need lood puudutavad inimesi, keda nii mõnelgi juhul saame edukalt aidata, kui teeme koostööd oma ala parimate asjatundjatega.

On palju toredaid lugusid, mis näitavad, kuidas prokurör püüab mõjutada inimest personaalse lähenemisega, olles inimlik ja samas ka konkreetne. Prokurör, kes juhtumis, kus kaitsjat pole, paneb ennast ka kaitsja rolli ja palub kohtul arvestada asjaoludega, millele tähelepanu pööramine polegi justkui süüdistaja roll. Pea kolmkümmend telefonikõnet prokurörilt, kes püüab leida lahendust, kuidas üks pere saaks võimalikult kaua elada vägivallata, tähendab seda, et me hoolime kannatanute heaolust ja tahame neid päriselt aidata. Prokuröride juhitud kriminaalmenetlused ei ole pelgalt kaasused karistusseaduse seminarivihikust. Need lood puudutavad inimesi, keda nii mõnelgi juhul saame edukalt aidata, kui teeme koostööd oma ala parimate asjatundjatega.

Eelmisel aastal oli prokuratuuris pea 40 praktikanti, hulganisti töövarje ja noori, kellega prokurörid kohtusid. Nende tagasiside on ehe ja siiras ning eelkõige tuuakse esile prokuröri missioonitunnet, kirge prokuröri töö suhtes ja abivalmidust. Uute tulijate entusiasm käivitas idee uuteks tunnustusteks – olgu need aasta prokuröri ja aasta ametniku kõrval näiteks aasta uustulnuk, aasta innovaator, aasta hoolija. Oluline on tunnustada neid inimesi, kes oma igapäevatöös leiavad võimaluse teha midagi enamat ja tõestada, et prokuröri amet ja prokuratuur asutusena lähevad meile korda.

Meemaitseliste eduhetkede kõrval on olnud ka mõrumaid maitseid – olgu selleks mõni valusalt kriitiline kohtuotsus või pühendumusuuring, mis paneb juhte küsima endalt küsimusi. Mul on hea meel, et see ei jää vaid küsimiseks, vaid paneb meid rohkem pingutama, õppima, arenema, et saaksime anda oma meeskondadele parimad võimalused ja lahendused. Kokkuvõttes on meie kõigi ühisosa see, et hoolime inimestest, keda aitame, ja tahame kuuluda kuhugi, kus meist hoolitaks. Koos oleme tugevamad, olgu siis oma menetluses nõu küsides, vahetu juhiga muret jagades, prokuratuuri kui terviku arengusse panustamises või õigusriigi põhimõtete eest seistes.

2019. aasta on eesti keele aasta. See on hea aeg mõelda meie menetlusdokumentide ja kohtukõnede peale. Kas need on arusaadavad või tuleb neid lugedes võtta kõrvale õigekeelsussõnaraamat? Peame meeles seda, et inimesed peavad meist aru saama. Vaid nii saame olla kindlad, et meid mõistetakse.

Loodetavasti on traditsioonilise ja väärika kõrval ruumi ka uuenduste jaoks. Sellel aastal võiksime viia lõpule ettevalmistuse esimeseks täisdigitaalseks menetluseks. Ja ehk oleme sel aastal valmis ka esimeseks kohtunikuks, kes klassikaliste õiguselukutsete vaba liikumise raames tuleb ajutiselt tööle prokuratuuri.  

Jõudu ja tarkust meile kõigile, nagu ka avatud meelt, koostöövalmidust ja usku oma töö väärtuslikkusesse!

 

Lavly Perling
märts 2019