"graafik maailma kaardist ja eesti prokuratuuri suhete statistikast teiste riikidega"Piret Paukštis: Euroopa uurimismäärus on hästi tööle hakanud

Eelmise aasta märksõnaks on rahvusvahelise koostöö oluline suurenemine – umbes 30% suurenes nii Eestisse saadetud kui Eesti prokuröride poolt esitatud taotluste maht.

"Muutus on seletatav ilmselt sellega, et Eestis alates 2017. aasta juulist üle võetud Euroopa uurimismäärus on väga hästi tööle hakanud ning prokurörid nii Eestis kui välisriikides on hakanud seda aktiivselt kasutama, selgitas riigiprokurör Piret Paukštys, kes vastutab riigiprokuratuuris rahvusvahelise koostöö eest. 

Euroopa uurimismäärus ehk EIO hakkas suures osas  asendama Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisi õigusabitaotlusi. "Otsesuhtlus taotleva ja täitva riigi vahel kiirendab oluliselt taotluste edastamist ja täitmist, kindel vorm kiirendab ja lihtsustab nii taotluste koostamist kui tõlkimist. Kokku lepitud tähtajad kiirendavad vastuste saamist ning taotluse täitmisest keeldumiseks on vaid väga piiratud alused. Kõik need meetmed kogumis on viinud selleni, et seda instrumenti on hakatud aktiivselt kasutama ja see ka reaalselt töötab. Samuti ilmestab koostöökontaktide kasv kuritegude dünaamikat, mille kohaselt on piiriüleste kuritegude arv üha tõusva trendiga," rääkis riigiprokurör Paukštys.