Põhja Ringkonnaprokuratuuri statistika

Põhja ringkonna suurim muutus oli aadressi muutus

Kui küsida, mis oli aastal 2018 Põhja Ringkonnaprokuratuuris suurim muutus, mis oli suurim õnnestumine, mis suurim ressursikulu, siis kõigile neile küsimustele tuleb vastata, et see oli kahtlemata kolimine uude majja.

Rohkem kui 15 aastast asusime Tatari tänava majas, alaealiste osakond Tartu mnt hoones. Mitmelegi meist olid need ruumid teiseks koduks ja lahkumine polnud kõigile kerge. Samuti oli Tatari tänava prokuratuurihoone kõrval asunud Liivalaia kohtumaja saanud meile omamoodi armsaks. See oli koht, kus prokurörid aastaid oma lahinguid pidasid, võite ja kaotusi tunda said. Sel põhjusel oli ka kohtupidamise kolimine Liivalaia kulunud, kuid nostalgiahõngulisest ja tuttavast kohtumajast uutesse ultramoodsatesse ruumidesse kõhedust tekitav. Teadmatus ja tundmatus uue modernse monstrummaja ees hirmutas: äkki kabinetid on liiga väiksed, äkki see kõik on liiga „euro“ ja isikupäratu, äkki kabineti aknad ei käi lahti ja toataimi ei või kaasa võtta, kasutatud materjalid on ebatervislikud, autod ei mahu parklasse ära, äkki meile üldse ei meeldi seal, äkki seal pole turvaline, äkki toimikud kaovad kolimise käigus ära, äkki ... jne. Mõõtes kolimist rahas ja närvirakkudes, võib seda kindlasti pidada 2018. aasta suurimaks ressursikuluks, mis puudutas kõiki meie ringkonna inimesi.

Teadmatus ja tundmatus uue modernse monstrummaja ees hirmutas: äkki kabinetid on liiga väiksed, äkki see kõik on liiga „euro“ ja isikupäratu, äkki kabineti aknad ei käi lahti ja toataimi ei või kaasa võtta

Kui kogu kolimise virr-varr sai läbi ning suur töö tänu haldustalituse professionaalsele ja ennastsalgavale tööle tehtud, selgus, et enamusel neist hirmudest pole mingit alust ja tegelikult oleme saanud endale väga head moodsad töötingimused ilusas, hubases ja maitsekas interjööris. Arenguvestluste tagasiside põhjal saab üldistada, et enamus meist on uue majaga rohkem kui väga rahul. Seega saab kolimist uude Lubja tänava majja pidada ühtlasi suurimaks õnnestumiseks aastal 2018.

Kolimise kõrval ei jäänud tegemata meie põhitöö ning tööalaseid õnnestumisi jagus ka 2018. aastasse. Mõjukamateks asjadeks võib teiste hulgas lugeda Leelet Kivioja juhitud ja 2018. aastal otsuseni jõudnud AS Lääne-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliiniku altkäemaksu kaasust, mis hõlmas suure linnahaigla kogu ühe tegevusharu ning kindlasti puhastas meditsiinivaldkonda tervikuna (1-18-4321). Samuti jõustus otsus Arika Almanni juhitud kriminaalasjas, kus Põhja prefektuuri politseinikud said kurjategijatelt kätte ülikanget karfentanüüli koguses, millest oleks jagunud joobe tekitamiseks rohkem kui neljale miljonile inimesele (1-17-8968).

Veel tuleb tõsta esile Mairi Heinsalu juhitud küberkuriteomenetluses saavutatud kohtulahendit, millega said karistada mehed, keda süüdistati võõraste isikute krediitkaardiandmete ja pahavara valdamises ning suures ulatuses rahapesus. Mehed tellisid rahvusvahelise kuritegeliku grupeeringu kaudu võõraste isikute krediitkaardiandmetega peamiselt Saksamaa veebipoodidest soetatud kaupu, mis saadeti variisikute vahendusel Saksamaalt Eestisse selleks loodud valeidentiteediga isikute nimedele ning müüsid neid edasi erinevate internetifoorumite ja müügiportaalide kaudu. Kohtuotsusega konfiskeeriti süüdistatavatelt üle kahesaja tuhande euro kriminaaltulu (1-18-6408).

Samuti jõudsid 2018. aastal otsuseni Katrin Mikenberg juhitud Anton Tšaštšini ja tema kuritegeliku ühenduse suuremahulise maksupettuse menetlus (1-18-5390) ning Natalia Miilvee juhitud pretsedendiks kujunenud menetlus, kus kahte meest süüdistati kannatanu vahendlikus mõrvamises, so tema tapmises narkootilise aine üledoosi manustamise kaudu kannatanu enda käe läbi (nr 1-17-5456). 2018. aastal fookuse all olnud alaealiste ja perevägivalla juhtumite menetlemisel kasutasid prokurörid eranditult individuaalset lähenemist, millel on praegu ühiskonnas selge positiivne mõju. Lähisuhtevägivallaküsimustes on inimeste teadlikkus ja usaldus õiguskaitseorganite suhtes paranenud, kannatanud pöörduvad meie poole, sest teavad, et neid kuulatakse.

Nõudmised konsultandi teadmistele ja oskustele on aina suuremad, kuid sellega ei ole kaasa tulnud neile makstav töötasu

Väga tulemuslikuks osutus Põhja prefektuuriga tehtud kokkulepe, millega võtsime tähelepanu alla kannatanutele õigusrikkujate poolt vabatahtlikult kahju hüvitamise. See tõi kannatanutele enne menetluse lõppu tagasi sadu tuhandeid eurosid. Samuti käivitus edukalt Alar Lehesmetsa veetud kogukonnaprokuröride projekt.

Suurim murekoht oli 2018. aastal ja on tänaseni konsultantide palgad, mis jäävad vahemikku 1200 kuni 1300 eurot. Samas on konsultandi roll muutunud üha mitmetahulisemaks, sisulisemaks ja vastutusrikkamaks. Nõudmised konsultandi teadmistele ja oskustele on aina suuremad, kuid sellega ei ole kaasa tulnud neile makstav töötasu. Tuleb tunnistada, et meie konsultantide palk ei ole praegu konkurentsivõimeline. Vaid pühendumus ja missioonitunne on see, mis kannustab neid, kes praegu seda ööd teevad. Loodetavasti saab sellele murele lahenduse käesoleva aasta jooksul.

2019. aastal on fookus võetud järgmistele märksõnadele: menetluse efektiivsus ja kiirus, menetlusökonoomika, küberkuriteod ja küberspetsialiseerumine, kriminaaltulu tuvastamine ja selle konfiskeerimine, ohvrikesksus ning jätkuvalt alaealised ja perevägivald.

 

Saskia Kask
Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör