Lääne Ringkonnaprokuratuuri statistika

Kuna Lääne ringkonna maakondades pole suuri linnu ning asustus on hajali, siis töötavad meie prokurörid erinevates maakondades ning menetlevad kõike, mis maakonnas juhtub. Samas tuleb tihti käia kohtus teises maakonnas, kuna mitmed töövaldkonnad on ringkonnaülesed.

Lääne ringkonna teeb võrreldes teistega eriliseks see, et piirkonnas on kaks suurt saart. Kui Saaremaal töötab prokurör kohapeal, siis Hiiumaale tuleb Haapsalust sõita. Kohut pidama sõidavad mandrilt ka kohtunik ja advokaat, sageli ka süüdistatav. On juhtunud sedagi, et menetlejad jäävad peale kohtupäeva saarele jäävangi.

Põhilised ümberkorraldused prokuröride töös jäid siin piirkonnas 2015. aastasse või on alles ees, kuna 2017. aastal vahetus eriasjade prokurör ning Saaremaa ringkonnaprokurör. Siiski alustas 2016. aastal Lääne ringkonnas tööd erakordselt palju uusi kolleege: 3 abiprokuröri, 4 konsultanti ning 2 referent-autojuhti. Nii konsultantide lisandumine kui ka referentide uued ülesanded aitavad kaasa sellele, et menetlused on senisest efektiivsemad ja prokurör saab keskenduda oma tööle.

Tulevikus vajab Pärnus lahendamist tööruumide probleem, kuna majas puuduvad sobivad võimalused menetlustoimingute läbiviimiseks ning suurenenud töötajate arv on sundinud kontoripinnana kasutusse võtma ka nõupidamisruumi ja sauna eesruumi. 

2016. aastast rääkides tooksin esile isikuvastased kuriteod ja rahvusvahelise koostöö teema.

Isikuvastased kuriteod

Miski ei ennustanud 2016. aasta alguses, et jaanuari lõpuks oleme saanud teadlikuks ilmselt ühest terve Eesti 2016. aasta kõige raskemast veretööst – Pärnu taksojuhi mõrvast. Kuritegu lahendati kiirelt ja professionaalselt ning selle toimepanijad – kaks noort meest - on aasta hiljem kohtu ees.

Raskeid isikuvastaseid kuritegusid oli 2016. aastal kahjuks teisigi: kohtus mõisteti süüdi oma vastsündinud lapse tapnud naine, 18-aastase vangistuse sai kaks inimelu võtnud mees, karistuse said oma meest tappa soovinud naine ja seda täide viima asunud mees. Siia lisanduvad veel nn olmetapmised ja uskumatult jõhkrad kehavigastuste tekitamised üle ringkonna. Tunnustan tublisid menetlejaid ja prokuröre, kes on kõik need kuriteod lahendanud ning on tegude toimepanijad kohtu ette viinud.

Rahvusvaheline koostöö

Kuritegude rahvusvahelisemaks muutumine on selgelt nähtav ka Lääne piirkonnas. Riigipiirid ei ole takistuseks ei kuritegude toimepanemisele ega õnneks ka nende lahendamisele. Märgilist tähendust omab kasvõi asjaolu, et kohalikest prioriteetidest esmasteks olid 2016. aastal Pärnu maakonnas just piiriülesed kuriteod, mis  ei ole enam organiseeritud kuritegude grupi pärusmaa, vaid  nende kriminaalasjadega võib nüüd puutuda kokku iga menetleja. Kohaliku taseme kuritegevuses tähendab see näiteks, et Eestit külastavad vargad, kes panevad toime kuritegusid nii maal kui linnas, varastades alates traktoritest kuni peenemate margirõivasteni välja. Samuti on varasemalt probleeme olnud kelmidega, kelle eesmärk on petukõnedega eakatelt raha välja petta. Kõige rohkem aega nõudis eelmisel aastal koostöös Lõuna Ringkonnaprokuratuuriga rahvusvaheliste autovaraste gruppide tegevuse uurimine ja kohtusse saatmine.

2016. aastal lahendati Lääne ringkonnas ka esimene rahvusvahelise piiriülese inimkaubanduse juhtum. Eesti on nende kuritegude puhul sageli transiitriik, mida selle juhtumi puhul näitas asjaolu, et iraaklastest inimkaubitsejate sihtkoht oli Soome. Kuritegu lahendati kiirelt ja professionaalselt, kasutades rahvusvahelise koostöö võimalusi.

Rahvusvaheline koostöö oli oluline ka taksojuhi tapmist puudutavas kriminaalasjas, kuna kahtlustatavad tabati Leedus veel enne, kui leiti taksojuhi surnukeha. Tööd nõudis ka kahtlustatavate ja asitõendite Leedust Eestile väljanõudmine.

Eesmärgid

2017. aasta eesmärgiks on senisest kiiremate, kannatanu huve veelgi rohkem arvestavate ning karistuse eesmärke paremini järgivate menetlusotsuste vastuvõtmine.  Lääne prokurörid on väga töökad ning sageli oleme vastuvõetud menetlusotsuste arvu poolest esimeste hulgas. Eesmärk on olla esimeste hulgas ka kvaliteedilt.

 

Kristine Tamm

Juhtivprokurör