Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus (vasakul) Arvamusfestivali paneeldiskussioonil.
Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus (vasakul) Arvamusfestivali paneeldiskussioonil. 
Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Taavi Pern (keskel) narkokriminaalpoliitika konverentsi arutelul 2016. aasta märtsis.
Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Taavi Pern (keskel) narkokriminaalpoliitika konverentsi arutelul 2016. aasta märtsis. 

Prokuratuuri jaoks on kommunikatsioon üks vahenditest, millega tagatakse avatud riigi põhimõte ja luuakse usaldust riigi ja inimeste vahel. Läbi kommunikatsiooni antakse infot ja selgitatakse, kuidas riik kriminaalmenetluses käitub ja millistest põhimõtetest lähtub. Prokuratuuri väliskommunikatsioon  on tasakaalukas, läbimõeldud ja ausa kohtupidamise põhimõtteid austav. Sisekommunikatsioon on suunatud oma töötajate teavitamisele, kaasamisele ja tunnustamisele.  Võrdselt tähtsad on aga mõlemad.

Kui varasemalt on prokuratuuri pressinõunikud töötanud pigem reaktiivselt, siis järgmiste aastate eesmärgiks on seatud proaktiivne meediasuhtlus. Lisaks klassikalisele meediasuhtlusele korraldatakse rohkem selliseid üritusi nagu ümarlauad ja kohtumised erinevate sihtgruppidega. Nende ürituste eesmärgiks on tutvustada organisatsiooni ning prokuröride tööd.

Kui 2016. aastal tutvustati prokuratuuri ja prokuröride igapäevast tööd sarja „Süüdistajad“ kaudu, siis järgmistel aastatel on eesmärgiks välja anda veebiraamat, mis sisaldab statistilisi andmeid ning huvitavaid fakte ja prokuröride mõtteid oma töö kohta.

Kaalumisel on prokuratuuri konto loomine Facebookis. Hetkeseisuga ei ole veel otsustatud, kas kontot kasutatakse ainult ametlike kutsete või ka prokuratuuri tööd kajastatavate teadete edastamiseks.

Prokuratuur ei poolda meediasuhtluse korraldamisel tsentraliseerimist. Ka järgnevatel aastatel asub igas ringkonnaprokuratuuris oma pressinõunik, kelle üheks tööülesandeks on meediasuhtlus kohalikul tasandil. Küll aga täidetakse vajadusel ka teiste piirkondade ülesandeid. See teadmine peab olema nii prokuröridel kui ka ajakirjanikel: kui ühes piirkonnas on päringute „laviin“, siis nendele vastamisel aitavad ka teiste ringkondade pressinõunikud. Selline töökorraldus annab võimaluse tööpäeva jooksul ka proaktiivse meediasuhtlusega tegeleda.

2018. aastal peab koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega valmis saama uus siseveeb, mis pakub senisest kaasaegsemaid võimalusi. Avalike suhete osakond tegeleb ka prokuratuuri töötajatele suunatud ürituste korraldamisega. Nendeks on üldkogu, aastapäev, laste jõulupidu. Lisaks on osakond abiks suvepäevade ning teiste ürituste läbiviimisel. Samuti on avalike suhete osakond põhivastutajaks „Prokuratuur 100“ raames korraldatavate ürituste eest.

Kuid prokuratuuri avalike suhete toimimise peamine põhimõte on avaldada õiget informatsiooni. Tõe rääkimine on printsiip, millest kõrvale ei kalduta! Pigem siis räägitakse vähem, kui kõike ei saa menetlusinfo avaldamisele seatud piirangute tõttu avaldada.

 

Kristina Kostina

Avalike suhete osakonna juhataja