"kuvatõmmis rahvusringhäälingu uudisest"
Rahvusringhäälingu uudist dopinguloo kohtuotsusest saad lugeda SIIT

Taavi Pern: Osa märkmetest leiti kaminast, seega jõudsime kahtlustatavale järele finišisirgel

Lugesin 27.02.2019 uudiseid Eesti sportlaste vahistamisest Austrias. Tean, et ka kõige uskumatum võib olla tõsi. Mäletan, et mõtlesin huviga sellele, kas Austria menetlusega seonduv võiks anda alust menetluseks ka Eestis. Jättes kirjutamata kõikidest prokuratuuri ja politsei mõttekäikudest nendin, et lõpuks pidingi võimaliku menetluse alustamise küsimust Eestis prokurörina kaaluma mina.

Arvestades meedias avaldatut oli kõige tõenäolisem see, et menetluse alustamise küsimuse peame otsustama Mati Alaveri või Andrus Veerpalu suhtes.

Avalikku infot Austria kriminaalmenetluse kohta laekus meedia kaudu pidevalt. Mõistsime ridade vahelt infot lugedes, et Alaver võib väga suure tõenäosusega olla kahtlustatav ka Austria kriminaalmenetluses. Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat arvestades võib ühesuguste asjaoludega uue kriminaalmenetluse alustamine olla ebaseaduslik juba eos. Fakt, et Austria menetleb juba kõiki Mati Alaveriga seotud kuritegusid, nullinuks meie võimalused kriminaalmenetluse läbiviimiseks Eestis. Eestis läbiviidav menetlus, mille raames teinuks me menetlustoiminguid ilma Austria kolleegidega konsulteerimata, võinuks jäävalt kahjustada ka Austria menetlust. Seetõttu ei saanud Eestis menetluse alustamise otsustamine toimuda kergekäeliselt. Infovahetuses Austria kolleegidega abistas meid Eurojust ning kokkuvõttes otsustasime alustuseks vähemalt Mati Alaveri suhtes menetluse alustamise.

Hetkest, mil info poolelioleva kriminaaluurimise kohta avalikuks saab, muutub kõik. Kahtlustatavad hakkavad tõendeid peitma ja hävitama. Prokuröridel ja uurijatel algab võidujooks ajaga, et allesjäänud tõendid siiski leida. Teadsime, et Alaverile on meedia vahendusel selleks võidujooksuks stardipauk juba antud. Tõtt öelda olime skeptilised lootuse osas, kas lisaks välisriikide kolleegidelt saadavale võimalikule abile või kellegi vahetu ülekuulamisega saadavatele tõenditele meil üldse õnnestub midagi käegakatsutavat leida. Kui tõenäoline on ikka leida olulisi tõendeid inimese käest, kes on hetkel Eestis ehk kõige raskemini tabatav intervjueeritav ning kes peab enda suhtes läbiviidavast menetlusest lihtsalt aru saama.

Jah, me leidsime ka Alaveri e-kirjavahetuse, hoolimata kaustikus olevatest märkmetest „kustuta …“

Mul on rõõm tunnistada, et menetlejatena eksisime. Vastupidiselt praktilisele kogemusele ja vaistule oli Alaveri elukoha läbiotsimine tulemuslik. Võimalik, et me ei võitnud jackpot’i, kuid nii minu kui menetlejate jaoks olid leitud asitõendid sama suure väärtusega.

Märkmed paberitel võivad muuta inimeste elu. Mäletan eelmise aasta 11. märtsist telefonikõnet, kus kuulsin Alaverilt leitud märkmete ja kaustiku kohta. Kaustik, millesse oli tehtud märkmeid kuupäevade kohta – viimane märge alles 10. märtsi kohta andis meile ülevaate M. Alaveri mõtetest ja tegemistest alates Seefeldi skandaali lahvatamisest. Kirjaga „10.03.19“ on pealkirjastatud näiteks tsitaat „Probleem – kui leiti arvutis Professoril, on seal kirjavahetus ja kõik on kirjas“.

Jah, me leidsime ka Alaveri e-kirjavahetuse, hoolimata kaustikus olevatest märkmetest „kustuta …“. Rääkides lotovõidust: osa märkmetest leiti juba kaminast, seega jõudsime kahtlustatavale järele finišisirgel. Olin juba sel hetkel kindel, et suudame Alaverile etteheidetud tegu tõendada ning et tegemist on kriminaaltoimikuga, millega lähen julgelt kohtus lõpuni, mistahes viisil.

Kokkuvõttes nõustus Alaver kokkuleppemenetlusega.

Kõnealusel kriminaalasjal on olnud suur mõju. Mõju Eesti (ja ka Kasahstani) murdmaasuusatamisele, mõju Eesti spordile, mõju karistusseadustikule.

Avalikkuse emotsioonid M. Alaveri suhtes on ehk peegelpildis nende emotsioonidega, mida tema treenitud sportlased tekitasid päevadel, mil Eesti suusatajad olid tipus.

Mul on rõõm tunnistada, et menetlejatena eksisime.

Prokurörina sain selle menetluse raames mitu meeldejäävat kogemust. Alaveri kriminaalmenetlus tekitas mulle deja vu tunde ajal, mil lugesin Tyler Hamiltoni raamatut jalgrattamaailmaga seotud dopingust. Esmakordselt oma praktikas sain võimaluse esitada süüdistus dopingu tarvitamisele kallutamises. Sain kogemuse koostööst Saksa ja Austria kolleegidega ning sain põneva kogemuse sellest, mil viisil nendes riikides sarnaseid kuritegusid uuritakse.

Isiklikult pean aga kõige väärtuslikumaks ja ainulaadsemaks kogemuseks seda, et sain Mati Alaveri märkmete kaudu aimu kuriteo toime pannud inimese mõttemaailmast. Sain järjekordselt kinnitust ka sellele, et menetlustes ei tohi me kaotada lootust leida tõendeid ka olukorras, mis näib uskumatu.


Artiklitekogumikus „Teekond tänaseni“ on kirja pandud prokuröride isiklikud mõtted, mälestused ja meenutused mõnevõrra juhuslikult valitud kriminaalasjadest alates aastast 1993 kuni 2019.